Hlavní menu:

Podmenu:Kolbenova

 
Kolbenova

Informace o průběhu výstavby okolo Kolbenovy uloce v Hloubětíně.

(7 článků)

 
15.02.2006, kategorie: Kolbenova

Podání ke stavebnímu řízení "OMIKRON DURAL, administrativní budova

Odbor výstavby a dopravy Úřadu m.č. Praha 14 vydal stavební povolení pro stavbu "OMIKRON DURAL, administrativní budova", kde Kyjský občanský klub nebyl informován o zahájení tohoto správního řízení a ani nebyl vyzván k účasti na stavebním řízení.
Kyjský občanský klub proto podal v rámci správního řízení podání na "Vstup opomenutého účastníka do správního řízení a podání opravných prostředků proti rozhodnutí ve věci vydaného stavebního povolení "OMIKRON DURAL, administrativní budova"

17.01.2006, kategorie: Kolbenova

KOK podal stížnost ke stavebnímu řízení "OMIKRON DURAL, administrativní budova

Odbor výstavby a dopravy Úřadu m.č. Praha 14 vydal stavební povolení pro stavbu "OMIKRON DURAL, administrativní budova", kde Kyjský občanský klub nebyl informován o zahájení tohoto správního řízení a ani nebyl vyzván k účasti na stavebním řízení, přestože se účastnil územního řízení k této stavbě. Kyjský občanský klub proto podal stížnost na nezákonný postup při správním řízení, ve věci vydaného stavebního povolení "OMIKRON DURAL, administrativní budova", s návrhem na doručení správního rozhodnutí a řešení této situace, kdy došlo k porušení zákona a řízení je zatíženo nezákonností, což by mohlo způsobit vadnost vydaného rozhodnutí.

13.10.2005, kategorie: Kolbenova

Rozhodnutí o umístění stavby "Areál OMICRON DURAL s.r.o."

Odbor výstavby a dopravy Úřadu m.č. Praha 14 vydal rozhodnutí o umístění stavby "Areál OMICRON DURAL s.r.o.". Námitkám podaným Kyjským občanským kubem dne 15.9.2005 Odbor výstavby a dopravy Úřadu m.č. Praha 14 nevyhověl.

15.09.2005, kategorie: Kolbenova

Připomínky ve věci umístění stavby "Areál OMICRON DURAL s.r.o."

Kyjský občanský klub jako účastník územního řízení, ve věci umístění stavby "Areál OMICRON DURAL s.r.o.", podalo dne 15.9.2005 připomínky a námitky ve věci umístění stavby, které se týkaly umístění stavby v polyfunkčním území OV (všeobecně obytné, území sloužící převážně pro bydlení s možností umisťování funkcí pro obsluhu obyvatel nad rámec území vymezeného danou funkcí s doplňkovým funkčním využitím), řešení chodníku a napojení objektu na ulici K Hutím a Kolbenovu ulici a výšce stavby.

01.09.2005, kategorie: Kolbenova

Oznámení o zahájení územního řízení "Areál OMICRON DURAL s.r.o."

Odbor výstavby a dopravy MČ P14 zahájil územní řízení návrh na umístění stavby "Areál OMICRON DURAL s.r.o.". Navrhovaná stavba je při ul. Kolbenova a k Hutím na pozemcích parc. č. 1263, 1264, a 1266/3 k.ú. Hloubětín. Navrhovaná stavba je umístěna v polyfunkčním území OV (všeobecně obytné, území sloužící převážně pro bydlení s možností umisťování funkcí pro obsluhu obyvatel nad rámec území vymezeného danou funkcí s doplňkovým funkčním využitím.
KOK se přihlásil jako účastník územního řízení. Ústní jednání spojené s místním šetřením je nařízeno na 15.9.2005 v 9:30 hod.

21.06.2005, kategorie: Kolbenova

Usnesení Rady městské části Praha 14 č. 352/2005

Usnesení Rady městské části Praha 14 č. 352/2005 k dokumentaci pro územní řízení na umístění stavby "administrativní budovy". Rada městské části Praha 14 bere na vědomí záměr na umístění stavby "administrativní budovy" na pozemku parc. č. 1263, 1264, 1266/3, k. ú. Hloubětín při ul. K Hutím a doporučuje předloženou dokumentaci pro územní řízení na umístění stavby za podmínky vyřešení dopravního napojení administrativního areálu z ul. Kolbenovy v součinnosti s připravovanou sousední aktivitou Land Rover.

15.03.2005, kategorie: Kolbenova

Usnesení Rady městské části Praha 14 č. 144/2005

Usnesení Rady městské části Praha 14 č. k návrhu na umístění autosalonu zn. LAND ROVER na části pozemku parc. č. 1288/1 kat. území Hloubětín při ul. Kolbenova. Rada městské části Praha 14 sděluje že umístění stavby autosalonu zn. LAND ROVER na části pozemku parc. č. 1288/1 kat. území Hloubětín při ul. K Hutím, který je součástí polyfunkčního území - ostatního bez specifikace funkční náplně (ZOS) je možné a souhlasí s napojením stavby areálu autosalonu zn. LAND ROVER funkční plochou určenou územním plánem jako parkově upravená plocha (PP) za předpokladu, že bude vyřešena i dopravní obslužnost pro navazující zbývající plochu v území funkční náplně ZOS a požaduje zajištění bezpečného přechodu pro chodce přes Kolbenovu k ul. K Hutím a odbočení z ul. Kolbenovy tak, aby byla zajištěna bezpečnost a plynulost automobilové dopravy.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011