Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

65. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 9. 2005

č. 472/RMČ/2005

k návrhu řešení majetkoprávního vztahu potencionálního investora stavby "Obytný soubor Broumarská - sever + jih, Praha 14 - Kyje" k pozemkům, na kterých bude stavba realizována


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s řešením majetkoprávního vztahu potencionálního investora stavby "Obytný soubor Broumarská - sever + jih, Praha 14 - Kyje" k pozemkům, na kterých bude stavba realizována, formou prodeje zastavěných částí pozemků parc. č. 80/1 a 84/1 bytovými domy, o celkové výměře cca 5 861 m2 ; ostatní pozemky a jejich části (parc. č. 79/1, 80/1, 81, 84/1) ponechat ve svěřené správě nemovitostí městské části Praha 14

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

předložit návrh k řešení majetkoprávního vztahu potencionálního investora stavby "Obytný soubor Broumarská - sever + jih, Praha 14 - Kyje" k pozemkům, na kterých bude stavba realizována, k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 15. 9. 2005

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí : OESM - odd. majetkových dispozic