Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

67.jednání Rady městské části Praha 14
konané 30.10. 2001

č. 751/R/2001

k vyjádření Městské části Praha 14 k odvolání účastníka řízení proti rozhodnutí o umístění stavby " Obytný soubor jižně od ul. Broumarská, Praha 9 - Kyje"


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

vyjádření Městské části Praha 14 k odvolání účastníka řízení proti rozhodnutí o umístění stavby "Obytný soubor jižně od ul. Broumarská, Praha 9 - Kyje"

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Skalovi, místostarostovi Městské části Praha 14

odeslat vyjádření Městské části Praha 14 k odvolání účastníka řízení proti rozhodnutí o umístění stavby "Obytný soubor jižně od ul. Broumarská, Praha 9 - Kyje" odboru územního rozhodování MHMP

T: 2.11.2001

 

Ing. Miroslav Froněk

Ing. Miroslav Skala
starosta Městské části Praha 14 místostarosta Městské části Praha 14

 

Provede: Ing. Skala
Na vědomí: OÚR