Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

85.jednání Rady městské části Praha 14
konané 28.5. 2002

č. 324/R/2002

k návrhu na realizaci urbanistického záměru situovaného na pozemcích jižně od ulice Broumarská


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s pronájmem pozemků jižně od ulice Broumarská ve smyslu územního rozhodnutí

II.u k l á d á
Ing. Miroslavu Skalovi, místostarostovi Městské části Praha 14

připravit podmínky k zadání výběrového řízení na pronájem pozemku na výstavbu nájemních bytů

T: červen 2002

 

Ing. Miroslav Froněk

Ing.Miroslav Skala
starosta Městské části Praha 14 místostarosta Městské části Praha 14

 

Provede: Ing. Miroslav Skala
Na vědomí : OÚR, OSM, EO