Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


mimořádného jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 6. 2012


č. 322/RMČ/2012


k návrhu na uzavření dohody o spolupráci při rozvoji městské části Praha 14 s obchodní společností EKOSPOL, a. s., se sídlem Dukelských hrdinů č. p. 747, Praha 7


Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í

s uzavřením dohody o spolupráci při rozvoji městské části Praha 14 s obchodní společností EKOSPOL, a. s., se sídlem Dukelských hrdinů č. p.747, Praha 7


II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


uzavřít dohodu o spolupráci s obchodní společností EKOSPOL, a. s.


T: 8. 6. 2012

Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Mgr. Aleš Kuda
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: PRM, OSMI, OE, KS OÚR