Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


mimořádného jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 6. 2012


č. 323/RMČ/2012


k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací a smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcných břemen se společností Ekospol, a. s. , resp. Ekoreal, s. r. o.


Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcných břemen se společností Ekospol, a. s., se sídlem Dukelských hrdinů 19, Praha 7, a smlouvy o smlouvě budoucí darovací na pozemky a komunikace v k. ú. Kyje se společností Ekoreal, s. r. o., se sídlem Dukelských hrdinů 19, Praha 7, a Ekospol, a. s., se sídlem Dukelských hrdinů 19, Praha 7


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


1. zajistit uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se spol. Ekospol, a. s.

T: 15. 7. 2012


2. zajistit předložení smlouvy o smlouvě budoucí darovací na pozemky a komunikaci v k. ú. Kyje, ulice Sicherova, se společností Ekoreal, s. r. o. a Ekospol, a. s., na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 26. 6. 2012Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI