O domu pro seniory se bude jednat v červnu

Zdroj: Újezdský zpravodaj č. 5/2007

Újezdu nad Lesy chybí dům pro seniory. Přitom pozemek na něj je už dlouho vyčleněný v části Blatov. Radnice se již v minulosti snažila jeho stavbu zajistit. "Do výběrového řízení se tehdy přihlásili čtyři investoři, do užší soutěže však ani jeden," říká starostka Andrea Vlásenková. Nyní úřad kauzu objektu pro seniory opět otevírá. Mělo by se jí zabývat červnové zastupitelstvo. Během prázdnin pak radnice počítá s vypsáním nového výběrového řízení. Objekt by měl vybudovat soukromý investor.

vybuduje objekt odpovídající ceně těchto pozemků a předá ho městské části. V tomto zařízení provozovaném obcí budou klienti platit za standardní služby dotované ceny. "Počítáme s tím, že bychom sem přestěhovali i pečovatelskou službu z Rohožníku. Také za dotované ceny," říká starostka. Zbytek nákladů na provoz objektu bude financován z více zdrojů, například z magistrátu či ministerstva. "Na zbylých pozemcích si investor postaví budovu, kterou bude provozovat sám za tržních podmínek. Městská část dohlédne na to, aby sloužil daným účelům, tedy aby se jednalo o služby pro seniory a byl v souladu s územním plánem a architektonickou představou," vysvětluje Andrea Vlásenková. Díky možnosti získat finance z EU mají podle Andrey Vlásenkové dnes investoři o podobné projekty zájem.

O tom, že by se městská část pustila do výstavby sama, zastupitelstvo neuvažuje. Podle Andrey Vlásenkové není problém sehnat peníze ve strukturálních fondech Evropské unie, ale platit následný provoz. "Je to velmi drahé a obec, která žije plně z rozpočtu, by takové náklady nezvládla," vysvětluje, proč úřad uvažuje o investorské formě výstavby. Dům pro seniory je přitom velmi žádaný. Ze statistik vyplývá, že v hlavním městě žije více než 184 tisíc obyvatel starších 65 let. V Újezdě nad Lesy je to konkrétně 921, z celkového počtu více než osmi tisíc obyvatel je to tedy zhruba 11 procent.

Bydlení v různé podobě

Například v Úvalech stojí Domov důchodců zaměřený především na klienty, kteří potřebují podporu a pomoc. "Jsme příspěvková organizace, výdaje platí Středočeský kraj plus ministerstvo. Část nákladů je hrazena z plateb klientů," říká jeho ředitelka Zdenka Jordánová. Základní poplatek za pobyt, stravu a režijní náklady činí 7800 korun měsíčně. K tomu klienti platí 2000 až 11 000 korun jako příspěvek na péči. "Aby dům prosperoval, musí příspěvek na péči dosahovat 4000 korun," doplňuje ředitelka. Dohromady tak senioři platí měsíčně od 12 000 korun za měsíční pobyt. "Stejně tyto peníze nestačí. Náklady na jedno lůžko loni byly 25 000 korun," dodává Zdenka Jordánová. Volná místa v tomto zařízení ale nejsou. Zájemci musí podat přihlášku a splnit přitom kritéria daná zákonem. Například být bez příbuzných, které by se o ně mohli starat, bez dostupné péče a podobně. O přijetí rozhoduje také dosavadní bydliště. Přednost mají lidé z Úval a okolí, následuje oblast Prahy-východ, Středočeského kraje a Prahy. Částku blížící se desetitisícové hranici platí i Věra Hadrbolcová, která žije v podobném zařízením v pražských Bohnicích. "Měsíčně dám za pobyt 8300 korun," říká Věra Hadrbolcová, která se nedávno přestěhovala z penzionu do malého pokojíčku. Při otázce, jak se jí v domě líbí, konstatuje, že prostředí je hezké, ale místnost, kterou v současné době obývá, je malá. Také sester, které zde o z velké části málo pohyblivé seniory pečují, není mnoho.

Ve východočeském Vamberku funguje dům s pečovatelskou službou zřízený a spravovaný obcí jako objekt se samostatnými byty se soukromým vybavením. Nájemné se platí podle metrů čtverečních, navíc si zdejší obyvatelé hradí služby jako je donáška obědů, nákupů, úklidové práce (mytí oken, luxování), praní prádla, vyzvedávání léků v lékárně, pedikérské služby či koupání.

Klára Mandausová

http://www.praha21.cz/dokumenty/zpravodaj/2007_05.pdf