V Kyjích se hádají: byty, nebo tenis?

V Kyjích se opět vedou spory ohledně plánované výstavby. Tentokrát jde o projekt s názvem Broumarská Sever + Jih, přičemž daná ulice se nachází v těsné blízkosti Kyjského rybníka a historického centra čtvrti. Zelená plocha může být narušena komerční výstavbou.

Radnice na konci roku 2005 rozhodla o prodeji obecních pozemků, na kterých chce vybudovat bytové jednotky, ubytování pro seniory i různá sportoviště. Například tenisové kurty.

O tom, že se jedná o důležitou lokalitu, není pochyb, Broumarská je páteřní komunikací spojující rušné ulice Českobrodskou a Chlumeckou. Je tak hlavní spojnicí mezi Kyjemi a Černým Mostem.

Radnice: nelze stavět jen sportoviště „Zatím jsme ale nenašli vhodného investora, který by naplnil naše představy o tom, co konkrétně zde má vyrůst,“ vysvětluje místostarosta čtrnácté městské části Bohumil Sobotka a dodává: „Naším primárním zájmem jsou však lidé, jejich sportovní i kulturní vyžití.“ Petr Štulc z Kyjského občanského klubu však kontruje: „V tomto nešťastném projektu nevidím žádný přínos pro Prahu 14 kromě peněz za prodej lukrativních pozemků.“

I předseda Kyjského občanského klubu Jiří Kramář se bojí, že komerční záměry krajině v okolí kostela svatého Bartoloměje ublíží. K tomu místostarosta Sobotka říká: „Vzhledem k okolnostem není možné, aby výstavba sloužila jen sportu a rekreaci, finance se developerům musí vrátit.“ Potvrdil tak, že zeleň a sportoviště doplní i komerční stavby.

Zároveň slibuje, že získané prostředky se budou dále investovat do dalších veřejných projektů v sociální oblasti, konkrétně například do komunitního centra v Hloubětíně.

Lidé se bojí o přírodu Kramář ovšem uvádí, že oblast vinoucí se západně od Broumarské ulice je velmi problematická a představa masivních bytových domů ho děsí.

„Veřejnost by se měla podílet na debatě o koncepci projektu, myslím si, že se jedná o místo, kde by stavby komerčního charakteru stát neměly,“ tvrdí Kramář. „Zástavba je situovaná do údolí Rokytky. Tamní přírodní ráz by měl zůstat zachovaný,“ přitakává Štulc, který se domnívá, že radnice s obecními pozemky špatně nakládá.

Co u nedávno zrevitalizovaného Kyjského rybníka nakonec vyroste, projedná zastupitelstvo Prahy 14 v příštích měsících.

Zdroj: Mladá fronta DNES 22. října 2008
Autor: MARTINA TOPINKOVÁ
http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp?v=249&r=mfpraha&c=1071294&tisk=1