Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

63. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 19. 7. 2005

č. 392/RMČ/2005

k návrhu na řešení majetkoprávního vztahu potenciálního investora stavby "Obytný soubor Broumarská - sever + jih, Praha 14 - Kyje" k pozemkům, na kterých bude stavba realizována


Rada městské části Praha 14

I. s e s e z n á m i l a

s variantami řešení majetkoprávního vztahu potenciálního investora stavby "Obytný soubor Broumarská - sever + jih, Praha 14 - Kyje" k pozemkům, na kterých bude stavba realizována uvedenými v příloze č. 1

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

rozpracovat varianty 1, 3, 6 a 7 majetkoprávního vztahu potenciálního investora stavby "Obytný soubor Broumarská - sever + jih, Praha 14 - Kyje" k pozemkům, na kterých bude stavba realizována uvedené v příloze č. 1 a předložit je k dalšímu projednání

T: 13. 9. 2005

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Ing. Miroslav Skala
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí : Mgr. Daniel Rovan, OESM - odd. majetkových dispozic