Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

58. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 26. 4. 2005

č. 238/RMČ/2005

vyjádření městské části Praha 14 k dokumentaci pro územní řízení na umístění stavby "Obytného areálu při ul. Ocelkova"


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

předloženou dokumentaci pro územní řízení na stavbu "Obytného areálu při ul. Ocelkova"

II. p o ž a d u j e

současně s výstavbou "obytného areálu" provést výstavbu veřejného osvětlení, telefonní sítě a dále obslužnou komunikaci a obvodové chodníky tak, jak jsou zakresleny v předložené dokumentaci na situaci 1:500

III. u k l á d á

Ing. Miroslavu Skalovi, zástupci starosty městské části Praha 14

sdělit stanovisko městské části Praha 14 k předložené dokumentaci pro územní řízení na stavbu "Obytného areálu při ul. Ocelkova" společnosti Architektonický ateliér HÉTA, s. r. o.

T: 30. 4. 2005

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Miroslav Skala
Na vědomí: OÚR