Hlavní menu:

01.09.2015, autor: Čtrnáctka 9/2015, kategorie: Doprava - Kyje nad rybníkem

Bezpečnější komunikace nad rybníkem

Projekt na rekonstrukci vodovodů, silnic a chodníků v oblasti nad kyjským rybníkem patrně dozná podstatných změn.

Projekt na rekonstrukci vodovodů, silnic a chodníků v oblasti nad kyjským rybníkem patrně dozná podstatných změn.

Lidé, kterých se opravy bezprostředně týkají, chtějí, aby na dotčených komunikacích přibyly nové bezpečnostní prvky.

„Občané z dotčené oblasti se na nás obrátili s návrhy, a tak jsme ve spolupráce nimi, naším odborem dopravy a ochrany prostředí a členy komise dopravy vypracovali připomínky, které byly předány projektantovi k řešení. To, zda bude možné podněty realizovat, se samozřejmě odvine od finančních možností investora. Kromě oprav chodníků, na něž půjdou finanční prostředky z rozpočtu naší městské části, je akce ryze v režii Pražské vodohospodářské společnosti. Výjimku představuje jen rekonstrukce v ulici Hůrská, kde se uvažuje, že Praha 14 zaplatí úpravu chodníků i komunikace,“ vysvětluje místostarostka Prahy 14 Ing. Ilona Picková, která má dopravu ve své gesci. Jaké úpravy v projektu občané a další tvůrci připomínek například chtějí? V ulici Želivského požadují místo stávajících příčných prahů větší stavební práh, který by řidičům lépe zabránil nebezpečně rychlé jízdě. Na křižovatce ulic Slévačská, Zdobnická a Sklenská je pak autorům podnětů trnem v oku současný přechod pro chodce. „Má být upraven tak, aby byl na stavebním, tedy zvýšeném prahu. U křižovatky ulic Metujská, Hejtmanská a Vranovská se zase hovoří o potřebě vybudování kruhového objezdu,“ doplňuje místostarostka Picková.

Práce v ulicích nad Kyjským rybníkem začaly letos na jaře. Se zimní přestávkou mají trvat do léta příštího roku. S rekonstrukcí jsou spojena dopravní opatření, respektive značené objížďky a operativní omezování vjezdu do dotčených ulic, v nichž zároveň platí zákaz státní. Na nezbytně nutnou dobu jsou rovněž průběžně částečně uzavírány chodníky.


© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011