Hlavní menu:

03.06.2010, autor: KOK, kategorie: Územní plán - platný

Další divoké změny v územním plánu

Další divoké změny v územním plánu

Pražské politiky zachvátila zřejmě po výsledku parlamentních voleb panika. Stěží si lze jinak vysvětlit překotnou snahu o co nejrychlejší schválení desítek problematických změn územního plánu. Do hry se tak vrací například přestavba Masarykova, Smíchovského a žižkovského Nákladového nádraží, zástavba Trojmezí či Strnadových zahrad a výstavba satelitních čtvrtí v Pitkovicích, Hodkovičkách, Stěrboholech i jinde, například na Praze 14. Ve středu 2.6.2010 některé další změny projednal výbor územního rozvoje a hned ve čtvrtek 3.6.2010 o nich rozhodlo pražské zastupitelstvo.

V naší městské části Praha 14 se to týká například změny funkčního využití v souvislosti s rozšířením golfového hřiště mezi sídlištěm Černý Most a Dolními Počernicemi a dostavby stávajícího prodejního areálu severně od Chlumecké ulice
Rychlost schvalování desítek změn územního plánu je i na Prahu zarážející. Obyvatelé Prahy nemají šanci se o projednávání během tří dnů ani dozvědět, natož se tohoto projednávání zúčastnit. Projednávání změn, které budou nyní schvalovány, bylo již dříve pozastaveno pro nesouhlas některých institucí.

Schválena byla například změna č. Z 1159/06. Cílem je rozšíření golfového hřiště, návrh rekreačního parku. Do změny bylo zahrnuto celé rozsáhlé území mezi Dolními Počernicemi a Černým Mostem. V severní části bylo řešené území na základě podkladové studie rozšířeno od jižního okraje sídliště Černý Most, kde jsou vytipovány plochy ve vlastnictví MČ Prahy 14, využitelné pro realizaci vstupní části a zázemí rekreačního parku (změna ze zeleně na funkční využití SV (SVO). Ve východním a západním okraji jsou rozšířeny částečně urbanizované rekreační plochy pro sportovní a rekreační aktivity.
Východní část řešeného území tvoří plochy golfového hřiště, které jsou touto změnou rozšiřovány do území jižně ulice Národních hrdinů, původně určeného pro technologický park.

Blíže viz:
http://magistrat.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/zmeny_06_uphmp_koncept/G/z1159-06_1.png
http://magistrat.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/zmeny_06_uphmp_koncept/G/z1159-06_2.png

Ve schválených změnách je také změna č. Z 974/06, která se týká dostavba stávajícího prodejního areálu severně od Chlumecké ulice. Zde se jedná o změně funkčního využití ze stávající funkce ZMK - zeleň městská a krajinná (ZN - přírodní nelesní plochy) na funkci VN - nerušící výroby a služeb (parcelní číslo: 2588/1, 2808/1, 2589/29 - část). Navrhovaná změna zmenšuje plochy celoměstského systému zeleně a má vliv na okolí trasovaného biokoridoru. Jedná se o změnu nezastavitelného území a zeleně na zastavitelné území.

Blíže viz:
http://magistrat.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/zmeny_06_uphmp_koncept/T/Z_0974-06-SV.rtf
http://magistrat.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/zmeny_06_uphmp_koncept/G/z0974-06.png

Související odkazy:
Územní plán zažije ve čtvrtek divoké změny
http://www.mestaprozivot.arnika.org/novinky/uzemni-plan-zazije-ve-ctvrtek-divoke-zmeny

Změny územního plánu Prahy
http://www.mestaprozivot.arnika.org/zmeny-uzemniho-planu

Zastavte invazi! ...než se stane Praha největším staveništěm Evropy
http://www.mestaprozivot.arnika.org/nejvetsi-staveniste

http://www.mestaprozivot.arnika.org/novy-uzemni-plan

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011