Hlavní menu:

21.12.2010, autor: KOK, kategorie: EIA

EIA - Nákupní centrum Dolní Počernice

EIA - Nákupní centrum Dolní Počernice

Magistrát hlavního města Prahy zveřejnil závěr zjišťovacího řízení záměru „Nákupní centrum Dolní Počernice, Praha 9“. Výsledkem zjišťovacího řízení vlivů na životní prostředí je, že záměr „Nákupní centrum Dolní Počernice, Praha 9“ nebude posuzován dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Lokalita plánované výstavby Nákupní centrum Dolní Počernice, Praha 9 se nachází na pozemku vymezeném komunikací Českobrodská a železniční tratí CD, a to ve východní části Dolních Počernic v katastrální území Dolní Počernice, na území s funkčním využitím ZVO (polyfunkční plocha – zvláštní komplexy ostatní, s kódem míry využití území C). Hlavní náplní navrhované zástavby je občanská vybavenost komerčního využití, která bude využívána místními občany včetně projektovaného komplexu Bytové domy Dolní Počernice – jih i občany projíždějícími Českobrodskou.

Na severu zájmová lokalita sousedí se železniční tratí CD (zemí DZ) s vymezeným ochranným pásmem, na které dále navazuje území ZP (parky, historické zahrady a hřbitovy), na západě lokalita sousedí s územím VN (nerušící výroba a služby), jižně od komunikace Českobrodská k území přiléhá pás s funkčním využitím ZMK, který dále s územím hranicí na východě. Dále k jihu na území navazuje obytné území (OV a OB).

Plocha řešeného území na pozemku parc.č. 1495/1 v katastrálním území Dolní Počernice s funkčním využitím ZVO/C činí 10 725 m2 (celková plocha parc.č. 1495/1 je 11 825 m2, z toho v ochranném pásmu dráhy 1 100 m2), z toho zastavená plocha objekty 3 548 m2, zpevněná plocha s parkovištěm 3 775 m2 a rostlá zelen 3 402 m2.

Projektovaným záměrem jsou dva přízemní objekty – prodejna se samoobslužným prodejem potravin (objekt SO 01) a potřebným skladovým, technickým a sociálním zázemím v jihovýchodní části řešeného území a objekt se čtyřmi samostatnými prodejnami nepotravinářského zboží (z tohoto poctu bude u objektu SO 1 prodejna HOBBY) s vlastními vstupy, vlastním sociálním a technickým zázemím (objekt SO 02), v severozápadní části lokality. Součástí výstavby prodejen bude vybudování parkoviště (102 stání), dopravní napojení na ulici Českobrodská a vybudování potřebných inženýrských sítí.

Oznámení je k nahlédnutí v Informačním systému EIA na stránkách CENIA - http://www.cenia.cz/eia pod kódem PHA747.

Blíže viz dokument:

Informace o oznámení záměru:

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=PHA747&file=infOznamDOC

Text oznámení záměru:

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=PHA747&file=oznameniDOC

Závěry zjišťovacího řízení:

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=PHA747&file=zjistovaciDOC

» Přejít na článek EIA - Nákupní centrum Dolní Počernice na webu http://tomcat.cenia.cz/.

Ke stažení: OD_Dolni_Pocernice.pdf, 524 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011