Hlavní menu:

14.01.2012, autor: KOK, kategorie: EIA

EIA – Parkovací dům Černý Most

EIA – Parkovací dům Černý Most

Magistrát hlavního města Prahy zveřejnil závěr zjišťovacího řízení záměru „ČERNÝ MOST III. P+R, Praha 20“. Jedná se o novostavbu parkovacího domu, který bude sloužit pro rozšíření kapacity stávajícího záchytného parkoviště P+R v oblasti Praha – Černý Most.

Navrženým záměrem je novostavba parkovacího domu , který bude sloužit pro rozšíření kapacity stávajícího záchytného parkoviště P+R v oblasti Praha – Černý Most.

Připravovaný záměr - stavba parkovacího domu „ČERNÝ MOST III. P+R“ je situována na východním příjezdu do hlavního města Prahy – za výjezdem z komunikace R1 ze směru od Mladé Boleslavi a od Hradce Králové, při silnici první třídy Chlumecká. V současné době je na této ploše, v blízkosti konečné stanice metra trasy B, provozováno stávající parkoviště P+R (označované jako P+R Černý Most I). Provoz probíhá na povrchovém parkovišti s kapacitou 294 parkovacích stání. Stávající povrchové parkoviště bude dle návrhu nahrazeno výstavbou nového parkovacího domu s celkovým počtem 880 parkovacích stání, poblíž nákupních center Makro a Hornbach.

Vzhledem k tomu, že na základě dopravních průzkumů je zřejmé, že současná kapacita je nedostačující, byla zpracována ověřovací studie (Sinpps, s.r.o. - 08/2010), která kromě jiného zkoumala možnosti rozšíření kapacity stávajícího parkoviště v této lokalitě, respektive jeho přeměnu na velkokapacitní parkovací objekt.

Výstavbou navrhovaného parkovacího domu se počet parkovacích stání rozšíří na celkový počet 880 parkovacích stání. Příjezd do parkovacího domu je navržen z komunikace NN 4142, a to z obou směrů této komunikace. Pro příjezd od východu (odbočení vlevo) se předpokládá pro vozy, které přijedou ze směru od podjezdu pod ul. Chlumeckou, částečně ze směru Mladá Boleslav a Hradec Králové po Chlumecké. Příjezd ze západu s pravým odbočením do parkovacího domu se uvažuje jako hlavní pro vozy z Chlumecké ze směru Mladá Boleslav, Hradec Králové a dále také ze směru od ČSPHM od Rajské zahrady. Výjezd z parkovacího domu bude jeden dvoupruhový ze severní fasády na místní kom. NN4142, směr východ a západ, vždy přes připojovací pruhy. Dále je navržen jeden výjezd z jižní fasády parkovacího domu přímo na ulici Chlumeckou (směr centrum). Tento výjezd byl navržen na základě konzultací s OD MHMP a Odboru služeb dopravní policie, a to jako únikový havarijní a v běžném provozu tedy nebude využíván. Na základě jednání s výše uvedenými složkami bude součástí stavby i úprava křižovatky komunikace NN4142 a sjezdu z ulice Chlumecká směrem k Hornbachu. Hlavní vstup a výstup pro pěší se uvažuje z lávky přes ulici Chlumeckou. Vedlejší vstup bude zřízen též v prostoru vjezdu a výjezdu vozidel a v severovýchodní části objektu (směrem k Hornbachu). Únikové východy z PD budou orientovány na chodník v ulici Chlumecká.

Blíže viz oznámení a související dokumentace, která je k nahlédnutí v Informačním systému EIA na stránkách CENIA http://www.cenia.cz/eia pod kódem PHA800 od 09.01.2012 do 30.1.2012.

Oznamovatel navrhovaného záměru je Technická správa komunikací, Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1.

Blíže viz dokumentace EIA pod kódem PHA803 http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=PHA803

Text oznámení záměru:

Informace o oznámení záměru:

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=PHA803&file=infOznamDOC

Ke stažení: parkovaci_dum_cerny_most_zakres_01.jpg, 273 kB;
parkovaci_dum_cerny_most_zakres_vizualizace.jpg, 154 kB;
parkovaci_dum_cerny_most_zakres_vizualizace_02.jpg, 176 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011