Hlavní menu:

13.01.2011, autor: KOK, kategorie: EIA

EIA - Polyfunkční centrum OC9, Praha 9, k. ú. Střížkov

EIA - Polyfunkční centrum OC9, Praha 9, k. ú. Střížkov

Navržené polyfunkční centrum zahrnuje tři administrativní budovy, nákupní centrum, doplňkové služby a podzemní parkoviště. Plochy administrativy budou zaujímat celkem 31 800 m2, pronajímatelné komerční plochy 5 105 m2 a užitá plocha gastroprovozů bude celkem 1 838 m2. Navrhovaný komplex na jihozápadě navazuje na stanici metra na trase C Střížkov a Vysočanskou ulici, ze severozápadu přiléhá k Lovosické ulici. Jihovýchodní hranici tvoří stávající povrchové parkoviště napojené na Jiřetínskou ulici. Ze severovýchodu na lokalitu navazuje stávající park, který uzavírá panelový dům v Jablonecké ulici.

Developerem projekt multifunkčního centra je společnost AHI Group a OC9 s.r.o. Za společností OC9 s.r.o. (jednatelem je této společnosti je Claus M. Hable) je rakouská společnost OCL Holding GmbH se sídlem ve Vídni. Přibližné náklady projektu jsou ve výši EUR 55000000. Další společnosti navázané na společnost OCL Holding GmbH jsou např. Kunratice project, s.r.o., Politických vězňů 19 project, s.r.o., AHI Invest s.r.o., Battaglia s.r.o.

Navržené polyfunkční centrum zahrnuje tři administrativní budovy, nákupní centrum, doplňkové služby a podzemní parkoviště. Skládá se ze čtyř hlavních objektů označených dle nadzemních částí A, B, C a D a dvou menších objektů E a F. Objekty A a B jsou administrativní věžové objekty s 15 nadzemními podlažími a dvěma suterény. V objektu D jsou projektovány obchodní plochy, dva společné suterény s domy A a B, v části vlastní poté i třetí suterén. Dům C bude samostatně stojící administrativní objekt s 11 nadzemními podlažími a dvěma suterény. Půdorys konstrukce suterénu objektů A, B a D je v úrovni 1. PP přibližně obdélníkový se základními rozměry cca 220 × 45 m. Objekt C má navrženy rozměry cca 65 × 17 m. Areál bude doplněn menším objektem E (1 NP), který bude sloužit pro stravování a objekt F využitý pro obchodní plochy (2 NP). Navrhovaná konstrukční výška podlaží je 3,5 m, konstrukční systém je navržen jako železobetonový monolitický skelet.

Zastavěná plocha navrhovaného polyfunkčního centra bude činit 9 008 m2, plocha suterénu bude 12 495 m2.

V podzemí budou garáže o celkovém počtu 844 parkovacích stání, z toho 169 stání bude vyčleněno jako parkoviště P+R. Celková plocha trvalého záboru (plocha hranic stavby) činí 23 615 m2.

Stanice Střížkov, kterou navrhl ing. arch. Patrik Kotas, zaujme na první pohled zastřešením ohromnou oceloskleněnou konstrukcí ve tvaru velryby. Navrhovaná zástavba však bude degradovat architektonický záměr a působení celé této zajímavé stavby na okolí. Vysoké krabice, které převyšují i okolní zástavbu zcela utopí tuto nynější dominantu v této oblasti.

Tím však urbanizace okolí stanice nekončí. Je ti další jsou na urbanizaci okolí Polikliniky Prosek. Zde se jedná o Polyfunkční projekt Prosek a Bytový park Prosek, Obytná skupinu Nový Prosek a plánovanou výstavbu v Kytlické ulici.

Poněkud dále se výrazným komplexem se má stát Polyfunkční centrum Klíčov. Stavět se bude v trojúhelníku tvořeném ulicemi Prosecká, Letňanská a Čakovická, v sousedství areálu DP Klíčov. Výstavba je rozdělena do tří etap. V I. a v II. etapě se vybuduje administrativní a komerční centrum, ve III. etapě hotel a ateliéry. Na projekt je vydáno územní rozhodnutí.

Ulice Vysočanská je dopravně nejvytíženější komunikací v oblasti. Dle podkladů TSK – ÚDI (pro rok 2009) po ní projíždí téměř 20 000 vozidel denně. Současně zde jezdí autobusy MHD, které propojují území jižní části Prahy se severní, za den zde projede cca 750 spojů.

Po zprovoznění záměru dojde v jeho blízkém okolí k navýšení automobilového provozu, při uvažované obrátce typické pro jednotlivé funkce objektu vyvolá provoz navrhovaného komplexu 1 870 jízd v každém směru, tj. celkem 3 740 jízd vozidel denně.

Oblast navrhovaného záměru je v současnosti zatížena zejména hlukem z automobilového provozu na Vysočanské a Lovosické ulici. V denních hodinách (6 – 22 hod) je v chráněném prostoru fasád v blízkosti Vysočanské uváděna ekvivalentní hladina akustického tlaku ulice mezi 55 a 60 dB. V noční době je situace obdobná, dominantním zdrojem hluku v oblasti je Vysočanská ulice, na fasádě stávajících panelových domů přikloněných k této ulici byly vypočteny LAeq mezi 50 a 55 dB.

Hlukovou situaci chráněných okolních budov ovlivní provoz vzduchotechniky, provoz zdrojů chladu umístěných vně budovy a zejména pak pojezdy automobilů dopravní obsluhy areálu.

Písemné vyjádření k dokumentaci je možné zasílat do 26.1.2011 na odbor životního prostředí Magistrát hlavního města Prahy.

Blíže viz dokumentace EIA pod označením PHA759.

http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=PHA759

Text oznámení záměru:

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=PHA759&file=oznameniDOC

Informace o oznámení záměru:

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=PHA759&file=infOznamDOC

Ke stažení: OC_Strizkov_01.jpg, 245 kB;
OC_Strizkov_05.jpg, 346 kB;
OC_Strizkov_04.jpg, 207 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011