Hlavní menu:

08.06.2012, autor: KOK, kategorie: EIA

EIA – Ukončení procesu posuzování vlivů záměru na výstavbu golfového hřiště v Klánovicích

Na úřední desce MHMP bylo zveřejněno oznámení o ukončení procesu posuzování vlivů záměru„Výstavba (obnova) golfového hřiště Praha-Klánovice (únor 2012)", zpracované podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životni prostředí.

Dne 30.12.2011 bylo Magistrátu hlavního města Prahy předloženo oznámení záměru „Výstavba (obnova) golfového hřiště Praha-Klánovice (únor 2012)", zpracované podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životni prostředí, v platném znění (dále jen zákon). Následně bylo zahájeno zjišťovací řízení.

Dne 21.02.2012 bylo zahájeno nové řízení EIA PHA806 záměru „Výstavba (obnova) golfového hřiště Praha – Klánovice (únor 2012)“. Navrženým záměrem je vybudování cvičné plochy (driving range) a golfového hřiště o 18 jamkách (ve variantě č. 1), resp. hřiště o 9 jamkách (ve variantě 2a), opírajících se o existující zázemí klubového domu z roku 1938 ve vlastnictví Forest Golf Resort Praha a.s. (FGRP). Území určené pro výstavbu golfového hřiště se nachází ve východní a střední části lesního komplexu západně od obce Klánovice, severně od železniční trati Praha-Kolín na území hlavního města Prahy v k.ú. Klánovice. Drtivá většina zájmového území určeného k výstavbě golfového hřiště je v současnosti nezastavěná, nacházející se převážně na lesní půdě.

Dne 31.5.2011 obdržel odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy1 žádost oznamovatele záměru (Forest Golf Resort Praha a.s) o ukončeni procesu posuzování vlivů citovaného záměru na životní prostředí podle zákona.

V návaznosti na toto sdělení odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy ve smyslu § 23 odst. 2 zákona ukončil proces posuzování vlivů na životní prostředí záměru „Výstavba (obnova) golfového hřiště Praha – Klánovice (únor 2012)“.

Blíže viz oznámení a související dokumentace, která je k nahlédnutí v Informačním systému EIA na stránkách CENIA http://www.cenia.cz/eia pod kódem PHA806 od 21.02.2012 do 12.3.2012.

http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=PHA806

Ke stažení: Ukonceni_EIA-Golf_Klanovice.pdf, 185 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011