Hlavní menu:

08.08.2012, autor: KOK, kategorie: EIA

EIA – XXXLUTZ a Mobelix Kolbenova Praha 9

EIA – XXXLUTZ a Mobelix Kolbenova Praha 9

Rakouský řetězec s nábytkem XXXLutz se chystá postavit svůj druhý obchodní dům v Česku. Ten první otevřela nábytkářská firma v bývalém nákupním centru Tesco v Praze-Stodůlkách, které se dlouho potýkalo s malou návštěvností. XXXLutz koupil ve Vysočanech obchod s nábytkem Europa Möbel a rozhodl se ho zbourat a postavit tam nový obchodní dům, jehož celková prodejní plocha má být 20 tisíc m2.

Magistrát hlavního města Prahy, Odbor životního prostředí MHMP, zveřejnil na úřední desce informaci o obdržení oznámení k záměru „XXXLutz a Mobelix, Kolbenova, Praha 9". Předmětem oznámení je na pozemcích č. 1159/2, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20,21,22 k.ú. Vysočany při ulici Kolbenova bude umístěna stavba obchodního domu s nábytkem, provozovny XXX Lutz KG s jedním podzemním a 4 nadzemními podlažími do tvaru „L". Nadzemní podlaží budou využita jako prodejní plochy XXXLutz a Mobelixu s příslušenstvím a jako sklady. V severním křídle je navržena restaurace s terasou. V podzemní části bude umístěna část technologického zázemí a celkem 475 parkovacích stání. Na povrchu bude v rámci areálu dalších 155 parkovacích stání.

Celková zastavěná plocha bude 18 779 m2, celková podlažní plocha 63 727 m2, včetně dopravy v klidu, dopravního napojení na komunikaci Kolbenovu a napojení na inženýrské sítě. Objekt bude řešen jako ŽB monolitický sloupový skelet s nosným rozponem 6 x 9m, výškou nadzemních podlaží 4,0m, 4,2m a 3,8m.

Nový objekt bude využíván jako obchod s nábytkem, dojde k navýšeni velikosti objektu půdorysně i výškově a parkování bude z větší části přesunuto do podzemních garáží. Möbelix je diskontní obchod s nábytkem a XXXLutz je standardní obchod s bytovým vybavením.

Dle územního plánu se předmětná lokalita nalézá v ploše určené pro SV - všeobecně smíšené území, v jižní části lokality s kódem míry využití území - C. Území SV slouží pro umístění polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb pro bydlení, obchod, administrativu, kulturu, veřejné vybavení, sport a služby všeho druhu, kde žádná z funkcí nepřesáhne 60 % celkově kapacity území vymezeného danou funkcí. Předložený záměr tedy nevyhovuje této podmínce a musí být posuzováno jako výjimečně přípustné i umístěni některé z obecně přípustných funkcí ve všeobecně smíšeném funkčním využití v podílu celkové kapacity vyšším než 60 %.

Blíže viz oznámení a související dokumentace, která je k nahlédnutí v Informačním systému EIA na stránkách CENIA http://www.cenia.cz/eia pod kódem PHA821 od 7.8.2012 do 27.8.2012.

Písemná vyjádření k tomuto oznámení je možno zasílat na odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy do 27.8.2012.

Blíže viz dokumentace EIA pod kódem PHA821

Doplňující informace o území

Území bývalých továren o rozloze 250 hektarů se nyní rozvíjí velmi pomalu a vůbec tomu nepřidal příchod recese. Například zakonzervovaný kancelářský objekt Kolben Cube měl být podle původních plánů dokončen již v roce 2009 a potom 2012. Přitom územní plán byl pro lokalitu schválen dávno a developeři zde plánují postavit na 12 tisíc bytů, dalších 600 tisíc m2 kanceláří a k tomu ještě obchodní plochy.

Developer Codeco na území bývalé továrny ČKD chce postavit dvě věže (KOLBEN TOWER) - jednu s kancelářemi a druhou s byty. První z nich by se mohla tyčit do výše až 90 metrů. Dále pak KOLBEN RESIDENCE (bydlení), KOLBEN KEY (kanceláře), KOLBEN MALL (obchody).

Historie místa

Území Vysočan se na přelomu 19. a 20. století stalo jedním z center průmyslového a technického rozvoje. Nejdůležitějšími vysočanskými závody byly mimo jiné Českomoravská továrna na stroje, Kolbenova elektrotechnická továrna a závod firmy Breitfeld-Daněk, později spojené ve světoznámou ČKD, dále pak Avia Aero, Praga i pekárna Odkolek.

Zachovaná nyní zůstává funkcionalistická vila postavená v letech 1936-1938 architektem Františkem Albertem Librou je dnes kulturní památkou. Vila patřila k bývalé továrně AGA, kde většina objektů původního areálu byla zničena.

Hala E v bývalém areálu závodu Praga je stále jedním z dominantních objektů při Kolbenově ulici. Současné chaotické úpravy nejsou nevratné, ale převážná část exteriéru zůstala poměrně autentická. Stavba na charakteristickém půdoryse písmene E představuje v měnící se urbanistické struktuře významové připomenutí starších, mizejících vrstev stavebního vývoje. Jde pravděpodobně o dílo významné stavitelské firmy V. Nekvasil, která ve Vysočanské oblasti působila od roku 1906.

Tovární komín, součást areálu Praga je z režného zdiva a s tzv. límcem (komínový vodojem, který zásoboval užitkovou vodou celý areál je také cihelný, na železobetonové konstrukci s ochozem (z let 1934-35. Vzhledem k demolici obdobných objektů v okolí je už vzácným technickým unikátem, připomínkou historie „průmyslových“ Vysočan.

Kancelářská budova u stanice metra z 30. let která dříve sloužla jako vstupní brána výrobního areálu ČKD Trakce s náborovým centrem a administrativním zázemím se stala v roce 2007 prvním nově zrekonstruovaným objektem v rámci celého areálu Kolbenky. V přízemí je supermarket společnost BILLA. Dalšími obchody jsou prodejny oken a dveří a dětského nábytku a Restaurace Kolbenka. Jsou zde také kanceláře.

» Přejít na článek EIA – XXXLUTZ a Mobelix Kolbenova Praha 9 na webu http://portal.cenia.cz/eiasea/.

Ke stažení: EIA_PHA821_infOznam_5231067461543117862.pdf, 277 kB;
XXXL-OznameniEIA.pdf, 2 MB;
EIA_Kolbenova_XXXLUTZ_Mobelix.jpg, 642 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011