Hlavní menu:

20.01.2013, autor: KOK, kategorie: EIA

EIA – Záměr „Obchodní dům Kolbenova“

EIA – Záměr „Obchodní dům Kolbenova“

Magistrát hlavního města Prahy, Odbor životního prostředí, zveřejnil závěr zjišťovacího řízení záměru „Obchodní dům Kolbenova, Praha 14, k. ú. Hloubětín“. Záměrem je výstavba obchodního domu Kaufland sestávajícího ze samoobslužné prodejny a jednotlivých koncesionářských prodejen přístupných z vnitřní obchodní ulice. Obchodní dům je navržen v podobě přízemního objektu s venkovním parkovištěm.

Stavební pozemek se nachází v prostoru mezi ulicí Kolbenova (z jihu) a železniční tratí 231 Praha – Lysá nad Labem (ze severu). Stávající areál má být kompletně odstraněn, včetně vzrostlé zeleně.

Parkoviště pro zákazníky má zaujímat plochu mezi obchodním domem a Kolbenovou ulicí a bude doplněno výsadbou stromů. Kapacita zákaznického parkingu je plánována na 226 stání. Obchodní dům bude dopravně napojen na Kolbenovu ulici upravenou křižovatkou Kolbenova – Slévačská, která bude osazena světelnou signalizací.

V předkládaném Oznámení je popisován současný stav životního prostředí a dále je hodnocen vliv záměru na životní prostředí a zdraví obyvatel.

V závazné části Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy je pro plochy, na nichž leží stavební místo uvažovaného záměru, definováno funkční využití VN (výroba nerušící) a IZ (izolační zeleň). Objekt obchodního centra s prodejní plochou do 5000 m2 je situován do plochy VN. V této funkční ploše je obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 5000 m2 funkcí výjimečně přípustnou.

V severní části plochy IZ do plochy zasahuje část obratiště pro zásobovací vozidla, v jižní části plochy IZ je navrženo umístění části parkovací plochy a příjezdové komunikace. Ve funkční ploše IZ jsou komunikace vozidlové, parkovací a odstavné plochy funkcí výjimečně přípustnou za předpokladu dodržení dominantního podílu zeleně. Zeleně je však v celém areálu minimální množství a koeficient zeleně je pouze KZ = 0,15 (limit pro tuto pluchu by měl být minimálně KZ = 0,35).

Písemné vyjádření k dokumentaci je možné zasílat do 6.2.2013 na odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy.

Blíže viz dokumentace EIA pod označením PHA849.

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA849

Text oznámení záměru:

http://portal.cenia.cz/eiasea/download/EIA_PHA849_oznameni_7802017833271590142.zip?uuid=

Informace o oznámení:

http://portal.cenia.cz/eiasea/download/EIA_PHA849_infOznam_8444767270761661349.pdf?uuid=


» Přejít na článek EIA – Záměr „Obchodní dům Kolbenova“ na webu http://portal.cenia.cz/.

Ke stažení: ALES_Kaufland-Hloubetin_III-0000-03-2.jpg, 3 MB;
ALES_Kaufland-Hloubetin_III-0008-03.jpg, 2 MB;
ALES_Kaufland-Hloubetin_III-0002-03.jpg, 3 MB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011