Hlavní menu:

24.05.2011, autor: KOK, kategorie: EIA

EIA – Záměr „Parkovací stání v Lednické ulici“ nebude posuzován

EIA – Záměr „Parkovací stání v Lednické ulici“ nebude posuzován

Magistrát hlavního města Prahy zveřejnil závěr zjišťovacího řízení záměru „Zřízení parkovacích stání v ul. Lednická, Praha 14 – Kyje“. Výsledkem zjišťovacího řízení vlivů na životní prostředí je, že záměr „Zřízení parkovacích stání v ul. Lednická, Praha 14 – Kyje“ nebude posuzován dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Jedná se o zřízení 107 nových parkovacích stání v Lednické ulici k odstavení osobních automobilů pro potřeby kulturního domu v ulici Šimanovské ulici. Parkovací stání jsou umístěna do jedné řady podél severovýchodního okraje vozovky. Jedná se o 102 kolmých parkovacích stání ve východní a střední části stavby a 5 podélných stání (mohou sloužit pro zaparkování 2 autobusů) v západní části ulice.

Připomínky k dokumentaci EIA ze strany veřejnosti měl např. p. Zdeněk Bočan a občanské sdružení Kyjský občanský klub.

Pan Zdeněk Bočan nesouhlasil s navrženým záměrem a poukazoval zejména na to, že území v okolí Kyjského rybníka je nyní jedním z mála míst, kde je možné téměř nerušené užívat blízkost přírody. Ulice Broumarská a Rožmberská jsou již nyní přetíženy a realizací záměru by území v okolí Kyjského rybníka bylo využito jako spádová oblast pro obyvatele východní části Prahy a obyvatel obcí východně za Prahou, případně přijíždějících po hradecké či mladoboleslavské dálnici. Připomínky se týkaly hodnocení nárůstu dopravy a jejich dopadu na občany a životní prostředí.

Nesouhlasí také s náhradou 30 ks stromů (i když zanedbaných) pouze 19 ks nové výsadby. Káceny budou vzrostlé dřeviny. Požaduje výsadbu v rozsahu minimálně kus za kus, tedy minimálně 30 ks nových dřevin podobného vzrůstu nebo větší počet mladších dřevin.

Občanské sdružení Kyjský občanský klub poukazovalo na to, že v dokumentaci je uvedeno, že parkovací stání mohou současně sloužit i jako záchytné parkoviště pro železniční trať Praha - Kyje (P+R). Podle Územního plánu je však předmětné území vedeno jako dopravní plocha určená pro tratě a zařízení železnice DZ1, kde je výjimečně možné realizovat mimo jiné parkoviště P+R. Toto konstatování je v rozporu se záměrem využívat parkoviště osobních automobilů pro potřeby navrhovaného kulturního domu v ul. Šimanovské.

Příslušný úřad prostudoval obdržená vyjádření k Oznámení záměru. Konstatoval, že v obdržených vyjádřeních jsou uplatněny především připomínky pro další projektovou přípravu stavby bez požadavku na další posuzování. Připomínky se týkají souladu předloženého záměru s ÚPn ve vazbě na funkční využití parkoviště, problematiky zeleně, odvádění dešťových vod, nakládání s odpady apod. Jedno nesouhlasné vyjádření veřejnosti charakterizoval jako vyhlášení ohledem na negativní vlivy záměru z hlediska dopravy, ovzduší a zeleně. V tomto vyjádření je rovněž uveden požadavek na variantní posouzení s využitím jako klidová zóna s novou výsadbou zeleně.

Na závěr úřad konstatoval, že záměr „Zřízení parkovacích stání v úl. Lednická, Praha 14 - Kyje" naplňuje dikci bodu 10.6, kategorie II, přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle citovaného zákona.

Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr „Zřízení parkovacích stání v ul. Lednická, Praha 14 – Kyje“, nebude posuzován. Podle citovaného zákona a je nezbytné v navazujících řízeních dodržet opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů navržená v oznámení záměru (Ing. Petr Vejražka, PPU spol. s r.o. Listopad 2010) a zohlednit relevantní připomínky uvedené v jednotlivých vyjádřeních k Oznámení.Blíže viz také elektronická dokumentace EIA pod označením PHA757

http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=PHA757

Text oznámení záměru: PHA757__oznameni.zip

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=PHA757&file=oznameniDOC

Informace o oznámení záměru: PHA757__infOznam.pdf

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=PHA757&file=infOznamDOC

Závěry zjišťovacího řízení

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=PHA757&file=zjistovaciDOC

Související dokument:

EIA – Parkovací stání v Lednické ulici

http://www.praha14jinak.cz/clanky/EIA-Parkovaci-stani-v-Lednicke-ulici.html

» Přejít na článek EIA – Záměr „Parkovací stání v Lednické ulici“ nebude posuzován na webu http://tomcat.cenia.cz/.

Ke stažení: PHA757__zaver_zjistovaci_Lednicka-1.pdf, 3 MB;
Lednicka_01-3.gif, 179 kB;
Lednicka_03-3.gif, 765 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011