Hlavní menu:

01.03.2012, autor: KOK, kategorie: EIA

EIA – Záměr na výstavbu golfového hřiště v Klánovicích

EIA – Záměr na výstavbu golfového hřiště v Klánovicích

Les nebo golf? Takto vyhraněný je dnes spor o to, zda v Klánovicích postavit golfové hřiště. Na jedné straně stojí akciová společnost Forest Golf Resort Praha, na druhé drtivá většina místních občanů a několik občanských sdružení. Nyní bylo zahájeno nové řízení EIA.

Dne 21.02.2012 bylo zahájeno nové řízení EIA PHA806 záměru „Výstavba (obnova) golfového hřiště Praha – Klánovice (únor 2012)“. Navrženým záměrem je vybudování cvičné plochy (driving range) a golfového hřiště o 18 jamkách (ve variantě č. 1), resp. hřiště o 9 jamkách (ve variantě 2a), opírajících se o existující zázemí klubového domu z roku 1938 ve vlastnictví Forest Golf Resort Praha a.s. (FGRP). Území určené pro výstavbu golfového hřiště se nachází ve východní a střední části lesního komplexu západně od obce Klánovice, severně od železniční trati Praha-Kolín na území hlavního města Prahy v k.ú. Klánovice. Drtivá většina zájmového území určeného k výstavbě golfového hřiště je v současnosti nezastavěná, nacházející se převážně na lesní půdě.

Hrací areál je ohraničen na východě okrajem lesa při ulici Blešnovská, na severu okrajem lesa při ulicích Blešnovská-Nové Dvory, dále lesní cestou 0162, na západě lesním průsekem a lesní silnicí U Křížku k železničnímu podjezdu směr Blatov, na jihu okrajem lesa při železnici Praha-Kolín. Přístup a příjezd do golfového hřiště je v současné době ulicemi Kuchařskou, Blešnovskou a Axmanovou.

Blíže viz oznámení a související dokumentace, která je k nahlédnutí v Informačním systému EIA na stránkách CENIA http://www.cenia.cz/eia pod kódem PHA806 od 21.02.2012 do 12.3.2012.

http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=PHA806

Text oznámení záměru:

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=PHA806&file=oznameniDOC

Text vyhodnocení na Naturu 2000:

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=PHA806&file=vyhodnoceniNaturaOznameniDOC

Informace o oznámení záměru:

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=PHA806&file=infOznamDOC

-------------

Společnost Golf Club Praha našla za první republiky v Klánovicích vhodnou lokalitu a získala od rodiny Lichtensteinů pozemky o rozloze 86 hektarů. Architekt Josef Chravát sem v roce 1929 vyprojektoval 18jamkové hřiště; trvalo ale dlouho, něž se začalo stavět. Teprve v roce 1937 byl zahájen provoz, a to pouze na šesti jamkách. Nakonec se podařilo shromáždit peníze na celkem 9 jamek. Hřiště s klubovnou bylo otevřeno v roce 1938.

Obnovený Golf Club Praha získal po revoluci pozemky zpět a v roce 1991 inicioval obnovu golfového hřiště. Tehdy k tomu však nedošlo. V roce 2005 byla založena akciová společnost Forest Golf Resort Praha, která si pronajala pozemky v okolí hřiště od Lesů ČR a v roce 2006 koupila objekt klubovny s přilehlými pozemky. Od té doby se snaží se golfové hřiště obnovit. Věc ale měla podstatný háček. Znovuzřízení hřiště by si vyžádalo vykácení zhruba 300 hektarů vzrostlého lesa a drtivá většina obyvatel Klánovic s tím pochopitelně zásadně nesouhlasí.

Společnost z původního ambiciózního záměru postupem doby ustoupila a nyní se snaží prosadit pouze 9jamkové golfové hřiště. I to by však bylo značným zásahem do veřejně přístupného lesa a znamenalo rozsáhlé odlesnění.

Současný územní plán (z roku 1999) vymezuje celé území Klánovického lesa jako zelenou rekreační plochu. Aby bylo možné zde umístit golf, muselo by dojít ke změně územního plánu. Přestože se o to investor několikrát pokusil, dosud se mu to nepodařilo.

Koncept nového územního plánu Prahy navrhuje dvě zcela protichůdné varianty řešení území Klánovického lesa. Jedna varianta počítá Se zachováním současného stavu, druhá umožňuje stavbu hřiště.

Od první republiky se v Klánovicích mnohé změnilo. Tamní les je dnes největším zeleným komplexem na území Prahy a má významné přírodní a ekosystémové hodnoty. V roce 1991 byl vyhlášen Přírodní park Klánovice – Čihadla, jehož součástí je celé katastrální území Klánovic. Klánovický les (Vidrholec), který zaujímá plochu zhruba 900 hektarů, je nejpodstatnější částí tohoto přírodního parku.

Značnou část lesa navíc zaujímá prostor evropské soustavy chráněných přírodních oblastí Natura 2000 – Evropsky významná lokalita Blatov a Xaverovský háj.

Další informace viz také

http://arnika.org/golfove-hriste-v-klanovickem-lese

Další informace

· Společnost Forest Golf Resort Praha

· Občanské sdružení za Klánovický les

· Občanské sdružení Újezdský strom

· Městská část Praha – Klánovice

» Přejít na článek EIA – Záměr na výstavbu golfového hřiště v Klánovicích na webu http://tomcat.cenia.cz/.

Ke stažení: Golf_Klanovice_situacni_zakres.jpg, 74 kB;
PHA806_Golf_Klanovice_infOznam.pdf, 264 kB;
PHA806_Golf_Klanovice_vyhodnoceniNaturaOznameni.pdf, 3 MB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011