Hlavní menu:

20.11.2011, autor: KOK, kategorie: EIA

EIA – čerpací stanice na Vysočanské radiále

Magistrát hlavního města Prahy zveřejnil závěr zjišťovacího řízení záměru PHA797 „ČSPH v km 2,250 Vysočanské radiály ve směru do centra“.

Předmětem oznámení je vybudovat čerpací stanici pohonných hmot, která funkčně navazuje na Vysočanskou radiálu. Prostor stavby je na zemědělsky obdělávané volné ploše mezi Vysočanskou radiálou a jižním okrajem kompaktní zástavby Satalic.

Vlastní provoz navrhovaného prostoru čerpací stanice obsahuje 3 samostatné oboustranné multiproduktové výdejní stojany pro osobní vozy, jeden rychlovýdej nafty a dále samostatný výdejní stojan LPG. Na výdejní části navazuje jednopodlažní obslužný objekt s prodejem motoristických potřeb a občerstvení, spolu s mycí linkou. Součástí čerpací stanice jsou i parkovací stání (12+5 pro osobní vozy a 6 stání pro nákladní automobily). Stavba je navržena mimo souvislou obytnou zástavbu města v návaznosti na novou komunikaci.

Stanice bude zajišťovat obsluhu vozidel přijíždějících do centra hlavního města Prahy ze silnice R10 ve směru od Mladé Boleslavi a z Pražského okruhu.

Návrh sadových úprav v okolí čerpací stanice předpokládá výsadbu pásu zeleně na jižní straně podél vysočanské radiály a výsadbu zeleně na západní straně od čerpací stanice na ostrůvku vytvořeným areálovou komunikací. Objekt čerpací stanice PHM bude na veřejnou jednotnou kanalizaci napojen pomocí tlakové kanalizační přípojky zaústěné do veřejné jednotné stoky v ulici Budovatelská.

Oznamovatelem navrhovaného záměru je společnost Česká kapitálová a realitní a.s.

Blíže viz oznámení a související dokumentace, která je k nahlédnutí v Informačním systému EIA na stránkách CENIA http://www.cenia.cz/eia pod kódem PHA797 od 4.11.2011 do 24.11.2011.

Blíže viz dokumentace EIA pod kódem PHA797

http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=PHA797

Text oznámení záměru:

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=PHA797&file=oznameniDOC

Informace o oznámení záměru:

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=PHA797&file=infOznamDOC

» Přejít na článek EIA – čerpací stanice na Vysočanské radiále na webu http://tomcat.cenia.cz/.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011