Hlavní menu:

11.01.2011, autor: KOK, kategorie: EIA

EIA městský okruh Pelc Tyrolka - Štěrboholská radiála

EIA městský okruh Pelc Tyrolka - Štěrboholská radiála

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo k vyjádření dokumentaci vlivů záměrů na soubor staveb městského okruhu č. 0081 a č. 0094 a Libeňské spojky č. 8313. Ministerstvo životního prostředí postupně obdrželo oznámení k jednotlivým záměrům a nyní po obdržení doplněné a přepracované dokumentace k třem záměrům a souhrnného hodnocení zveřejnilo tento záměr a písemné vyjádření k dokumentaci je možné předložit do 30 dnů od zveřejnění na MŽP.

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo k vyjádření dokumentaci vlivů záměrů:

· „Městský okruh, stavba č. 0081 v úseku Pelc Tyrolka – Balabenka“

· „Městský okruh, stavba č. 0094 v úseku Balabenka – Štěrboholská radiála“

· „Libeňská spojka – stavba č. 8313“

na životní prostředí, jejichž zpracování zajistil oznamovatel podle § 8 odst. 5 zákona. Z důvodu zpřehlednění procesu posuzování vlivů záměrů na životní prostředí a s ohledem na obsáhlost jednotlivých dokumentací a návaznosti jednotlivých staveb je součástí podkladů rovněž materiál vyhodnocující souhrnně vliv výše uvedených záměrů na životní prostředí. Výše uvedené záměry jsou proto v tomto kontextu jednotně označovány názvem „Soubor staveb městského okruhu č. 0081 a č. 0094 a Libeňské spojky č. 8313“.

Postup hodnocení staveb

V září 2005 obdrželo Ministerstvo životního prostředí oznámení záměrů „Městský okruh, stavba č. 0081 v úseku Pelc Tyrolka – Balabenka“ a „Městský okruh, stavba č. 0094 v úseku Balabenka – Štěrboholská radiála“. V listopadu a prosinci 2005 Ministerstvo životního prostředí vydalo závěry zjišťovacích řízení záměrů s tím, že byly stanoveny požadavky na rozsah a obsah dokumentací. V červnu 2008 obdrželo Ministerstvo životního prostředí dokumentace záměrů. V srpnu 2008 byl zpracováním posudku o vlivech záměru na životní prostředí pověřen Ing. Libor Ládyš. Následně pak v srpnu 2008 byly obě dokumentace ve smyslu ustanovení § 9 odst. 5 zákona vráceny k dopracování.

V červenci 2006 obdržel Magistrát hlavního města Prahy oznámení záměru „Libeňská spojka – stavba č. 8313“. V listopadu 2006 pak byl k tomuto záměru vydán závěr zjišťovacího řízení s tím, že záměr bude posuzován podle zákona a byly stanoveny požadavky na obsah a rozsah dokumentace. V červnu 2008 byla Magistrátu hlavního města Prahy předložena dokumentace. Na základě doporučení zpracovatele posudku Ing. Libora Ládyše, který byl pověřen zpracováním posudku v červnu 2008, byla v říjnu 2008 dokumentace vrácena k doplnění a dopracování.

Nyní, dne 13. 12. 2010, Ministerstvo životního prostředí obdrželo doplněné a přepracované dokumentace k výše uvedeným záměrům společně se souhrnným hodnocením.

Písemné vyjádření k dokumentaci je možné předložit do 30 dnů od zveřejnění na MŽP.

Blíže viz dokumentace EIA pod označením MZP092

http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=MZP092

Závěry zjišťovacího řízení:

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=MZP092&file=zjistovaciDOC

Text dokumentace (zip)::

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=MZP092&file=dokumentaceDOC

Stavba 0081 Pelc Tyrolka - Balabenka je projektována jako čtyřpruh v kategorii MS 20,0/80(70). V roce 2004 byla zpracována studie proveditelnosti a účelnosti. 12. září 2005 bylo zveřejněno oznámení EIA. V září 2006 byla zpracována studie Variantní řešení v podrobnosti technické studie, do které byly zapracovány koncepční a technické připomínky. V listopadu 2007 byla zpracována studie dokumentující návrhy variant občanských studií. 8. července 2008 byla zveřejněna dokumentace EIA kromě dvou modifikovaných původních variant obsahuje i další 3 nové dle návrhu občanských sdružení. 3. října 2008 byla dokumentace EIA vrácena k přepracování. Pro rok 2010 bylo na stavbu vyčleněno 34 milionů Kč.

Stavba je navržena v pěti variantách.

Stavba 0094 Balabenka - Štěrbholská radiála je navržena jako čtyřpruh v kategorii MS 20,0/80(70), původně byl navržen šestipruh kategorie MS 27,5/80(70), ale na základě nového posouzení budoucích intenzit postačuje čtyřpruh. V roce 2004 byla zpracována studie proveditelnosti a účelnosti. V řijnu 2005 bylo zveřejněno Oznámení EIA. V září 2006 byla zpracována studie Variantní řešení v podrobnosti technické studie, do které byly zapracovány koncepční a technické připomínky. 8. července 2008 byla zveřejněna dokumentace EIA. 3. října 2008 byla dokumentace EIA vrácena k přepracování.

Stavba je navržena ve dvou variantách.

Pro rok 2010 bylo na stavbu vyčleněno 35 milionů Kč. Realizace je plánována v období 2011 až 2015. Optmální je zprovoznit tuto stavbu spolu se stavbou Pelc-Tyrolka - Balabenka a Libeňskou spojkou.

Libeňská spojka – stavba č. 8313 propojuje křižovatku Balabenka, resp. křižovatku U Kříže, kde bude v budoucnu připojena Vysočanská radiála, druhá etapa, s křižovatkou Vychovatelna, kde je dnes již v provozu tzv. Prosecká radiála. Zde je navržena jedna varianta tunelového řešení v patrovém uspořádání pod ulicí Zenklovou. Zhruba 50 % celé trasy je tedy vedeno v tunelech.

Termín dokončení posledního úseku pražského městského okruhu mezi Pelc-Tyrolkou a Jižní spojkou je odhadována na rok 2018. Původně politici slibovali, že se tak stane už v roce 2015. Nebezpečná „bobová dráha“ u Lanového mostu zmizí zřejmě už letos. Zná ji snad každý motorista, který po Praze alespoň občas jezdí. Široká šestipruhová silnice se zde totiž náhle zužuje do čtyř pruhů a silnice se kroutí v několika prudkých zatáčkách. Méně zkušení řidiči mají problém místem projet - jízdní pruhy jsou užší, navíc ohraničené betonovými zátarasy, a tak má řidič pocit, že se řítí toboganem. Pravidelně se před zúžením navíc tvoří kolony a lidé tu bourají.

Odkazy

Zahájeno hodnocení EIA záměru „Městský okruh, stavba č. 0094

http://praha14.zeleni.cz/9849/clanek/zahajeno-hodnoceni-eia-zameru-mestsky-okruh-stavba-c-0094-balabenka---sterboholska-radiala-/

Urbanistické řešení prostoru křižovatky Jarov - Českobrodská Městského okruhu

http://www.vhe.cz/node/70

Současný stav a vývoj komunikačního systému hlavního města Prahy

http://www.casopisstavebnictvi.cz/soucasny-stav-a-vyvoj-komunikacniho-systemu-hlavniho-mesta-prahy_N3539#

Ke stažení: MO_Tyrolka_Sterboholy.jpg, 104 kB;
prehled_Tyrolka_Sterboholska-2.jpg, 168 kB;
jarov_studie_okruh.jpg, 161 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011