Hlavní menu:

01.03.2013, autor: KOK, kategorie: EIA

EIA – zjišťovací řízení Obytný soubor Rajský vrch - II. etapa

EIA – zjišťovací řízení Obytný soubor Rajský vrch - II. etapa

Magistrát hlavního města Prahy, Odbor životního prostředí, zveřejnil oznámení o zahájení zjišťovacího řízení záměru „Obytný soubor Rajský vrch - II. etapa, Praha 14 - Černý Most.

V katastrálním území Černý Most je navržen záměr „Obytný soubor Rajský vrch – II. etapa“, který navazuje na dříve navržený záměr „Obytný soubor Rajský vrch – I. etapa“. Jedná se o soubor 6 bytových domů s celkem 216 parkovacími stáními. Vzhledem k počtu parkovacích stání záměr podléhá posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, protože přesahuje parametry podle bodu 10.6, kategorie II, příloha č. 1 – Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.

V rámci řešené II. etapy se jedná o návrh 4 domů F1 (část F1.1-3) a G1-G3 umístěných ve dvou řadách a kombinujících funkci bytových domů a veřejné vybavenosti (VŠ koleje a ubytovací zařízení), dále objektu občanské vybavenosti H (prodejní plocha a společenské centrum s kavárnou), 6 řadových RD (A1) a samostatného RD (A0).

Celkem navrženo v II. etapě 72 PS venkovních (pro potřeby objektů F) 49 PS venkovních (z toho 9 PS pro objekt H, 1 PS náhrada za zrušené stání pro sousední projekt Čihadla, 39 PS pro objekty G) Pro potřeby objektů F a G (pro návštěvy) ještě je započteno 17 PS z 1. etapy (rezerva návštěvnických stání v 1. etapě je 20 PS - tedy 17 pro F+G, 3 pro ŘRD A1-A4). Celkem tedy pro objekty F+G k dispozice 95 vnitřních PS a 128 venkovních PS.

V lokalitě je celkem navrženo 216 nových parkovacích stání (95 PS vnitřních a 121 PS venkovních). Do tohoto počtu není zahrnuto 14 parkovacích stání rodinných domků (12 PS pro objekt A1 a 2 PS pro objekt A0) - tato odstavná parkovací stání jsou v souladu s vyhláškou řešena na vlastních parcelách objektů A0 a A1. U těchto řadových i samostatných rodinných domů se jedná o jedno garážové stání a jedno odstavné stání před objektem na vlastní parcele.

Blíže viz oznámení a související dokumentace, která je k nahlédnutí v Informačním systému EIA na stránkách CENIA http://www.cenia.cz/eia pod kódem PHA852. Termín pro zaslání vyjádření je do 7.3.2013.

Blíže viz také EIA pod kódem PHA852:

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA852

Text oznámení záměru:

http://portal.cenia.cz/eiasea/download/EIA_PHA852_oznameni_7272617615877707853.pdf?uuid=

Informace o oznámení:

http://portal.cenia.cz/eiasea/download/EIA_PHA852_infOznam_4780181499251264837.pdf?uuid=

» Přejít na článek EIA – zjišťovací řízení Obytný soubor Rajský vrch - II. etapa na webu http://portal.cenia.cz/.

Ke stažení: Rajsky_vrch_Cerny_Most_01-4.jpg, 162 kB;
Rajsky_vrch_Cerny_Most_02.jpg, 95 kB;
Rajsky_vrch_Cerny_Most_03.jpg, 181 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011