Hlavní menu:

11.06.2010, autor: KOK, kategorie: Novinky - Praha 14

Finanční výbor projednal Finanční výhled MČ

Finanční výbor projednal Finanční výhled MČ

Finanční výbor projednal dne 3.6.2010 Finanční výhled MČ Praha 14 na rok 2011 – 2013. Součástí již dříve předložení tabulky byly také informace o prodeji pozemků Broumarská sever – jih. Finanční výbor požaduje, aby v případě prodeje těchto pozemků, byly prostředky účelově použity, (např. na zajištění vybudování ubytovny pro seniory).

Ing. Feřtek, vzhledem k tomu, že rozpočet na příští rok je špatný, poukázal na nutnost zvážit zahajování nových investičních akcí. P. Dokonalová předložila požadavek, aby jednotlivé odbory snížili své požadavky na příští rok o 4 – 5% nebo se jim ponechá rozpočet na rok 2011 dle roku 2009 a získaný rozdíl se dá do rezervy (kromě odůvodněných případů). Mgr. Rovan upozornil na pravděpodobnost nutnosti úvěru v příštích letech.

Finanční výbor také projednal finanční náhradu za průběžné používání vozidla PO KVIZ P14 k soukromým účelům panem Tůmou (kompenzace), a zaplacení sporného školení pro 3 zaměstnance PO KVIZ P14 , které měla provést Mgr. Michálková (ta je stále v pracovní neschopnosti). Vzhledem k neúčasti pana Sobotky, zástupce starosty MČ Praha 14, na jednání finančního výboru, nebylo dokončeno řešení problematiky ujetých km služebním vozidlem KVIZU P14 a částky 40.000,- Kč za neoprávněné vyplacení náhrady za školení.

Finanční výbor vyslovil nespokojenost s touto situací a trvá na nepředložení dokladů do konání Zastupitelstva MČ Praha 14 dne 22. 6. 2010, aby již mohla být daná situace vyřešena.

V různém Ing. Feřtek požadoval informaci o změně smlouvy za pronájem restaurace a ubytovny v KD Šimanovská - jak bude vypadat návrh a jaká bude cena za pronájem. Mgr. Rovan přislíbil, že zjistí do příštího zasedání finančního výboru.

Blíže viz zápis z jednání 41. Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 14 dne 3.6.2009

» Přejít na článek Finanční výbor projednal Finanční výhled MČ na webu http://www.praha14.cz/.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011