Hlavní menu:

05.02.2010, autor: KOK, kategorie: Coca Cola Kyje

IPPC – vydání 3. změny integrovaného povolení pro Coca-Cola HBC – rozšíření výroby

IPPC – vydání 3. změny integrovaného povolení pro Coca-Cola HBC – rozšíření výroby

Na úřední desce MHMP bylo zveřejněno rozhodnutí „IPPC – informace o rozhodnutí o vydání podstatné změny (3. změna) integrovaného povolení provozovatele zařízení Coca-Cola HBC, která se týká rozšíření výroby o dvě nové linky a zvýšení objemu výroby téměř o dvojnásobek.

Provozovatel (Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o., Českobrodská 1329, 198 21 Praha 9 – Kyje, IČ 41189698) zařízení požádal o vydání rozhodnutí 3. změny integrovaného povolení provozovatele, která se týká rozšíření výroby z 653 058 t/rok na 1 057 450 t/rok.

Tyto změny souvisí s provozování nového vlastního distribučního centra o rozloze 10 000 m2 v logistickém parku společnosti VGP v Horních Počernicích. Nápojářská firma se tak v návaznosti na tuto změnu rozhodla nainstalovat do části svých skladových prostor v Kyjích novou aseptickou výrobní linku.

Současná výroba nealkoholických nápojů je uskutečňována na 5 výrobních linkách (tj. linky č.: 2, 4, 5, 6 a APET), stávající výrobní kapacita je 653 058 t/rok.

Integrovaným povolením (SZn.: S-MHMP-312648/2008/OOP-VIII-209/R-29/Hor) byla již dříve povolena výměna PET linky č. 3 za novou linku aseptickou linku (APET), která však do doby vydání tohoto rozhodnutí nebyla spuštěna do testovacího provozu.

Dle žádosti má být výroba nealkoholických nápojů dále rozšířena a bude uskutečňována celkem na 7 výrobních linkách (linka č.: 2, 3, 4, 5, 6, APET a RGB). Celková výrobní kapacita zařízení bude po realizaci I. a II. etapy 1 057 450 t/rok.

Rozšíření je plánováno ve dvou etapách.

První etapa

První etapa bude spočívat v navýšení výrobní kapacity stávající APET linky (součástí bude také změna sterilizačního a desinfekčního média obsahujícího kyselinu peroctovou) při současném obnovení výrobní funkce linky č. 3. Součástí této etapy také bude úprava a modernizace technologického zařízení vodárny a s tím spojených činností (realizace skladu HCl, úprava stáčiště). Výrobní kapacita rozšířené aseptické linky bude 27 000 l/hod, tj. 233 292 t/rok. Celková výrobní kapacita po rozšíření aseptické linky s ponecháním PET linky č. 3 (tj. kapacita linek č. 2, 3, 4, 5, 6 a rozšířená aseptická linka) bude 886 350 t/rok.

Druhá etapě

Ve druhé etapě je plánována realizace nové RGB linky (skleněná linka), výrobní kapacita plánované nové skleněné linky je 171 100 t/rok.

Na základě projednání žádosti zákonným způsobem zjistil OOP MHMP, že nejsou dány důvody pro zamítnutí žádosti, a proto rozhodl o 3. změně integrovaného povolení a vydal tuto změnu.

Rozhodnutí je k nahlédnutí na odboru ochrany prostředí MHMP v termínu od 27.1.2010 do 28.3.2010.

Blíže viz Rozhodnutí o 13. změně integrovaného povolení

http://www.mzp.cz/www/ippc.nsf/0/8FD2F37B357EEE18C12576B6002D8C97/$FILE/rozh_CocaCola_podstatnaZmena_rozsireniVyroby_final.pdf

Odkazy:

Závěr zjišťovacího řízení EIA - Coca:Cola

http://www.praha14jinak.cz/clanky/Zaver-zjistovaciho-rizeni-EIA-Coca-Cola.html

Zjišťovací řízení na rozšíření výroby v závodu Coca-Cola Kyje

http://www.praha14jinak.cz/clanky/Zjistovaci-rizeni-na-rozsireni-vyroby-v-zavodu-Coca-Cola-Kyje.html

Zjišťovací řízení EIA – rozšíření výroby - Coca-Cola Kyje

http://www.praha14jinak.cz/clanky/27-1-2009-Zjistovaci-rizeni-EIA-rozsireni-vyroby-Coca-Cola-Kyje.html

» Přejít na článek IPPC – vydání 3. změny integrovaného povolení pro Coca-Cola HBC – rozšíření výroby na webu http://www.mzp.cz/.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011