Hlavní menu:

23.05.2011, autor: KOK, kategorie: Havarijní plánování

IPPC – vydání změny integrovaného povolení pro Linde Gas a.s.

IPPC – vydání změny integrovaného povolení pro Linde Gas a.s.

Na úřední desce MHMP bylo zveřejněno rozhodnutí „IPPC - informace o vydání 5. změny integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení Výrobna acetylenu“ pro provozovatele Linde Gas a.s., U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9.

OOP MHMP obdržel dne 07.04.2011 ohlášení zástupce provozovatele zařízení o plánované změně v provozu zařízení, podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. b) zákona o integrované prevenci, ve věci změny zařazení karbidového vápna [hydroxidu vápenatého Ca (OH)2], vznikajícího při výrobě acetylénu z režimu odpadu do režimu vedlejšího produktu. Dne 07.04.2011 také zástupce provozovatele zařízení doplnil podání - předložil aktuální bezpečnostní list hydroxidu vápenatého.

Hydroxid vápenatý (karbidové vápno), který vzniká při výrobě acetylénu, nyní není odpad, ale vedlejší produkt, který splňuje požadavky stanovené v ust. § 3 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech na vedlejší produkt. Důvodem je, že vzniká jako nedílná součást výroby (karbidové vápno je nedílnou součásti výroby acetylénu) a jeho další využití je zajištěno prostřednictvím spol. VAKABRNO CZ, s.r.o.

Karbidové vápno je po opuštění vyvíječe acetylénu vypouštěno do usazovacích nádrží, kde dochází k jeho usazování (usazovací nádrže jsou součásti technologického zařízení). Tyto nádrže provozuje spol. VAKABRNO CZ, s.r.o., která s karbidovým vápnem po jeho usazení dále nakládá jako s výrobkem.

V dokumentu integrovaného povolení na straně 6 v kapitole 3 „Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady“ se ze „Seznamu nebezpečných odpadů“ v Tabulce 2 odstraňuje nebezpečný odpad katalogového čísla: 06 02 01 Hydroxid vápenatý.

Blíže viz dokument

http://www.mzp.cz/www/ippc.nsf/78DFCD3039915255C125789900245049/$file/zmena_rozh_Linde_Gas.pdf

» Přejít na článek IPPC – vydání změny integrovaného povolení pro Linde Gas a.s. na webu http://www.mzp.cz/.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011