Hlavní menu:

17.08.2011, autor: KOK, kategorie: EIA

IPPC – vydání změny integrovaného povolení pro Pražské služby, a.s.

IPPC – vydání změny integrovaného povolení pro Pražské služby, a.s.

Odbor ochrany prostředí MHMP projednal a vydal již sedmnáctou změnu integrovaného povolení pro provoz Spalovny tuhého komunálního odpadu Malešice (ZEVO Malešice).

Odbor ochrany prostředí MHMP projednal, v řízení vedeném podle zákona o integrované prevenci ohlášení provozovatele Pražské služby, a.s. a vydal 17. změnu integrovaného povolení pro plánovanou změnu v provozu zařízení „Spalovna tuhého komunálního odpadu Malešice“ (ZEVO Malešice).

Provozovatel zařízení předloží OOP MHMP aktualizovaný integrovaný provozní řád „Zařízení na energetické využití odpadu – ZEVO Praha Malešice“ zpracovaný podle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 205/2009 Sb. a přílohy č. 1 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. ke schválení, nejpozději dne 01.10.2011.

OOP MHMP obdržel dne 20.07.2011 od provozovatele zařízení ohlášení plánované změny v provozu zařízení podle ust. § 16 odst. 1 písm. b) zákona o integrované prevenci, ve věci žádosti o prodloužení termínu pro předložení integrovaného provozního řádu zařízení ke schválení. Provozovatel zařízení zdůvodnil žádost probíhajícími drobnými technickými úpravami nově provozovaných technologií, které budou specifikovány v aktuálním provozním řádu.

Rozhodnutí o nepodstatné změně je k nahlédnutí na odboru ochrany prostředí MHMP, Jungmannova 35/29, Praha 1 (4. patro, místnost č. 431), během úředních hodin (tj. Po 12,00 – 17,00 a St 8,00 – 18,00) nebo po telefonické dohodě (tel.: 236 004 384, 236 004 216) v termínu: od 17.08.2011 do 16.10.2011.

Blíže viz stránky Ministerstvo životního prostředí ČR s informačním systémem k povolovacímu řízení o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC - Integrated Pollution Prevention and Control).

------------

Zařízení na energetické využívání odpadu (ZEVO Praha Malešice) je rozděleno na dvě základní části:

Výrobní blok

Bunkr - železobetonový zásobník tuhého komunálního odpadu sloužící ke shromažďování a homogenizaci TKO.

Ventilátorovna - zabezpečuje potřebné množství vzduchu pro jednotlivé kotle.

Kotelna - základem jsou čtyři spalovenské kotle o max. kapacitě 15 [t.h-1] tuhého komunálního odpadu pro jeden kotel (výrobce ČKD - DUKLA a.s). Každý kotel má šest válcových roštů a je konstruován jako protiproudý s třemi tahy. V provozu jsou tři kotle a čtvrtý kotel je jako rezerva. V kotlích je spalován TKO, přičemž vzniká tepelná energie, která je dále energeticky využívána.

Čištění spalin

Čtyřstupňové čištění spalin na každém kotli, které se skládá z:

- selektivní nekatalytické redukce oxidů dusíku (SNCR) – přímo na kotli;

- rozprašovací sušárny – odstředivé odprášení spalin a sušení vyčerpaných vápenných suspenzí;

- elektroodlučovače pro elektrostatické odprášení spalin;

- DeDiox katalyzátoru pro snížení obsahu dioxinů ve spalinách katalytickým štěpením (keramický katalyzátor, jehož aktivními složkami jsou V2O5 a WO3 na nosiči, kterým je TiO2);

- selektivní katalytické redukce (SCR) oxidů dusíku čpavkovou vodou (cca 25% roztok amoniaku ve vodě);

- odsíření a odstranění halogenovodíků mokrou vápennou vypírkou;

- zachycení látek typu POP´S (persistentní organické znečišťující látky) a těžkých kovů pomocí aktivního uhlí.

Nově je instalována Kogenerační jednotka

Systém kogenerace tepla a elektrické energie se skládá z kondenzační parní turbiny (dodavatel fy Siemens) o výkonu 17,44 MWe s průtokem páry 119 t/h s jedním neregulovaným odběrem. Tento odběr slouží jak k zásobování vlastní spotřeby ZEVO, tak pro realizaci dodávek tepla v horké vodě z nové výměníkové stanice do sítě centrálního zásobování tepla Pražské teplárenské a.s.

Ke stažení: info_k_rozh_17_zmena_ZEVO.pdf, 366 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011