Hlavní menu:

11.10.2010, autor: KOK, kategorie: Územní plán - platný

Koncepty celoměstsky významných změn I+II

V současné době probíhá veřejné vystavení konceptů změn od 1.10. 2010 do 2.11. 2010 vyhodnocení vlivů CVZ I + II ÚP SÚ hl. m. Prahy na udržitelný rozvoj – SEA. Veřejné projednání těchto konceptů se bude konat dne 18.10. 2010 v 8:00 hod. ve velkém zasedacím sále Magistrátu hl.m.Prahy Mariánské nám.2, Praha 1.

Magistrát hlavního města Prahy – Odbor územního plánu oznámil (v souladu s § 48 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů) vystavení a veřejné projednání konceptů celoměstsky významných změn I+II Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (ÚP SÚ HMP) s odborným výkladem. Koncepty celoměstsky významných změn se týká například Trojmezí, výstavby administrativních objektů na Praze 13, nové obytná výstavby na Praze 22, prodloužení kanalizačního sběrače G v Uhříněvsi.

Koncepty celoměstsky významných změn I+II ÚP SÚ HMP byly zpracovány základě usnesení Zastupitelstva hl. města Prahy č. 30/85 ze dne 22.10.2009 a č. 31/41 ze dne 26.11. 2009.

Veřejné projednání se bude konat dne 18.10. 2010 v 8:00 hod.

Do 15-ti dnů ode dne konání veřejného projednání, tj. do 2.11.2010 včetně, je možné podávat stanoviska, námitky a připomínky k vystaveným konceptům celoměstsky významných změn I+II ÚP SÚ HMP. Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží.

Dále dne 14. 10. 2010 probíhá ve velkém zasedacím sále Magistrátu hl.m.Prahy Mariánské nám.2, Praha 1 společné jednání, které se však týká pouze obeslaných organizací. Ostatních organizací, fyzických a právnických osob se bude týkat až následné veřejné projednání 18.10. 2010 v 8:00 hod.

Blíže viz http://magistrat.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/zmeny_08_uphmp_celom1_2/koncept/zmeny_08_celom1_2.htm

» Přejít na článek Koncepty celoměstsky významných změn I+II na webu http://magistrat.praha-mesto.cz/.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011