Hlavní menu:

01.03.2012, autor: KOK, kategorie: Územní plán - platný

Magistrát začíná znovu jednat o změnách územního plánu

Ve čtvrtek 1.3.2012 proběhlo druhé zasedání výboru územního rozvoje od vzniku nové koalice ODS a TOP 09. Výbor hlasoval o změnách územního plánu, jejichž příprava začala ještě za primátora Pavla Béma.

Přestože má řada z nich negativní dopad na životní prostředí obyvatel Prahy, plánuje výbor schválení některých změn. Dřívější vedení města zahajovalo projednávání změn územního plánu podle přání developerů jak na běžícím pásu. Pak se projednání některých změn takzvaně přerušilo. Novému vedení města tak po předchůdcích zbyly desítky pozastavených změn územního plánu, které jsou předmětem lobingu.

V rámci návrhů jsou také změny, které se týkají Prahy 14. Je to zejména návrh změn funkčního využití ploch zahrádky a zahrádkové osady u ulice Borská na park. Návrh na komunikační propojení Kbely – Vysočanská radiála a návrh změn, které umožní modernizaci železniční trati z Libně přes Malešice do Hostivaře.

Změna Z 2680 - Založení parkové plochy mezi ulicí Borská a železniční tratí Praha – Horní Počernice

Změna Z 2680 se týká změny funkčního využití ploch, z funkcí tratě a zařízení železniční dopravy, nákladní terminály /DZ/, izolační zeleň /IZ/, zahrádky a zahrádkové osady /PZO/ na funkce čistě obytné /OB/, parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/ a tratě a zařízení železniční dopravy, nákladní terminály /DZ/.

Cílem této změny je založení parkové plochy mezi ulicí Borská a železniční tratí v souvislosti s vybudováním nové železniční zastávky Rajská zahrada a lávky spojující stanici metra se sídlištěm. Jedná se tedy o likvidaci zahrádkové osady u Borské ulice a její změnu na plochu určenou pro parky a parkově upravené plochy.

Celková výměra měněných ploch je 22 168,1 m2.

Blíže viz http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/zmeny_08_uphmp_celom1_2/vydani/OOP/t/Z2680_00%20-%20V.doc

Související články:

http://www.praha14jinak.cz/Kauzy/Zahradky-Borska

Co tu bude? Domy, park, skládka?

http://www.praha14jinak.cz/clanky/Co-tu-bude-Domy-park-skladka.html

http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/zmeny_08_uphmp_celom1_2/vydani/OOP/Zmeny_08_celom1_2n.htm

http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/zmeny_08_uphmp_celom1_2/vydani/OOP/t/Z2680_00%20-%20V.doc

Změna Z 2176/00 - komunikační propojení Kbely – MÚK Vysočanská radiála

Změna je požadována z důvodu realizace nového komunikačního propojení Kbel (ulice Mladoboleslavské) s mimoúrovňovou křižovatkou (MÚK) Vysočanská radiála – Budovatelská u Satalic. Z tohoto důvodu je navržena změna funkčního využití z ploch dopravní, vojenská a sportovní letiště /DL/ a dopravní, vojenská a sportovní letiště /DL/ (výhledově vybraná komunikační síť /S4/), izolační zeleň a orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/ (výhledově vybraná komunikační síť /S4/ a louky a pastviny /NL/) na funkce čistě obytné /OB/, nerušící výroby a služeb /VN/, vybraná komunikační síť /S4/ a izolační zeleň /IZ/.

Navržené komunikační propojení bude vycházet z budované MÚK Vysočanská radiála – Budovatelská, povede po jihozápadním okraji Satalic a následně po okraji areálu letiště Kbely. V úseku, kde navrhovaná komunikace kříží vzletový a přistávací koridor, je navržena z bezpečnostních důvodů v tunelu. Dále bude procházet po jižním okraji Kbel, kde se napojí na Mladoboleslavskou ulici.

Celková výměra měněných ploch je 63 361,8 m2.

Blíže viz http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/zmeny_08_uphmp_celom1_2/vydani/OOP/t/Z2176_00%20-%20V.doc

Změna Z 2048/00 - železniční trať Praha Libeň – Praha Malešice – Praha Hostivař

Modernizace železniční tratě v úseku Libeň – Malešice – Vršovice a Malešice – Hostivař vyžaduje lokálně zvýšené prostorové nároky z důvodu optimalizace drážního tělesa. Změna požaduje odebrání části funkčních ploch čistě obytných /OB/, všeobecně smíšených /SV/, nerušící výroby a služeb /VN/ a nerušící výroby a služeb /VN/ (výhledově tratě a zařízení železniční dopravy, nákladní terminály /DZ/), sportu /SP/, oddechu /SO5/, veřejné vybavení /VV/, vodní toky a plochy /VOP/, lesní porosty /LR/, parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/, zeleň městská a krajinná /ZMK/, izolační zeleň /IZ/, sady, zahrady a vinice /PS/, zahradnictví /PZA/ a zahrádky a zahrádkové osady /PZO/, a to ve prospěch funkce tratě a zařízení železniční dopravy, nákladní terminály /DZ/.

Na nově definované ploše tratí a zařízení železniční dopravy se vybuduje mimoúrovňové křížení trati Praha Běchovice – Praha Libeň a vybuduje se dvoukolejní tratí Praha Libeň – Praha Malešice a trati Praha Hostivař – Praha Malešice.

Blíže viz http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/zmeny_08_uphmp_celom1_2/vydani/OOP/t/Z2048_00%20-%20V.doc

Podklady pro jednání výboru jsou dostupné na webu Arniky:

http://arnika.org/uzemni-plan-2

http://arnika.org/magistrat-zacina-znovu-jednat-o-zmenach-uzemniho-planu-proti-nimz-lide-protestuji

» Přejít na článek Magistrát začíná znovu jednat o změnách územního plánu na webu http://arnika.org/.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011