Hlavní menu:

01.03.2013, autor: Hana Zimmermannová, kategorie: Metropolitní plán

Městské části čeká připomínkování zadání nového územního plánu

Městské části čeká připomínkování zadání nového územního plánu

V Kanceláři metropolitního plánu, náležícímu pod Útvar rozvoje hl. m. Prahy (ÚRM), vrcholí přípravy návrhu zadání nového územního plánu (neboli Metropolitního plánu), který by měl nahradit stávající systém, který je zastaralý, nepřehledný a pro veřejnost nedůvěryhodný. Útvar proto jménem radního pro územní rozvoj Tomáše Hudečka (TOP 09) připravuje městské části na jeho blížící se projednávání.

Všechny pražské městské části mají ze zákona možnost se ke zhruba 70 stránkovému zadání vyjádřit a případně také připomínkovat, ovšem jen ve stanovené lhůtě 14 dní. Od 15. března musí starostové jednotlivých městských částí zajistit, aby bylo zadání projednáno na místních zastupitelstvech a městských radách. "Seznámit starosty se zněním zadání dřív nám legislativa neumožňuje. Aby městské části nic neopomněly, šibeniční termín stihly a včas nás seznámily se svým stanoviskem, rozhodli jsme se je nad rámec našich povinností raději upozorňovat na to, že se termín blíží a jak se na něj mají připravit," uvedl Hudeček. Pod jeho záštitou ÚRM připravuje také výkladový seminář pro starosty a zástupce všech 57 městských částí, na kterém bude představena ukázka Metropolitního plánu, aby si celý proces tvorby dokázali lépe představit. "V plánu jsou také následné informační semináře, které ještě více přiblíží celé pojetí chystaných změn," dodal radní.

Pořízení nového územního plánu schválilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy počátkem června loňského roku. Dalším krokem bylo právě zpracování návrhu zadání, tedy odborného textového dokumentu. Jakmile bude zadání schváleno, zaměří se Kancelář metropolitního plánu na samotné zakreslování územního plánu do map a zpracování doprovodného textu. Tato fáze by měla odstartovat na podzim letošního roku. Finální verze nového územního plánu by pak podle Hudečka měla být hotova v horizontu tří let.

Nespornou výhodou nového systému by měla být větší aktuálnost, přehlednost a tím pádem i výrazně menší prostor pro korupci. "Stávající plán řeší jen funkční využití konkrétního území, ne strategický a koncepční rozvoj v kontextu celého města. To se s novým plánem změní," upozorňuje Kamil Kubiš, zástupce ředitele ÚRM. Nový územní plán bude mít také méně barev, které navíc budou mít zcela jinou funkci – místo charakteru plochy určí jen míru jejího povoleného zatížení.


Zdroj: 27.02.2013 | Aktuality | Autor: Hana Zimmermannová

http://uppraha.cz/clanek/151/mestske-casti-ceka-pripominkovani-zadani-


Metropolitní plán (Územní plán hl. m. Prahy)

Pořizovatelem metropolitního plánu (nového územního plánu hl. m. Prahy) je Odbor územního plánu MHMP, zpracovatelem – projektantem je Útvar rozvoje hl. m. Prahy. Pořízení bylo zahájeno na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 2M/2 ze dne 7. 6. 2012. Na podzim roku 2013 bude zahájeno zpracování návrhu metropolitního plánu dle schváleného zadání.

http://uppraha.cz/metropolitni-plan

Od elementárního urbanismu k metropolitnímu plánu

Rozhovor Filipa Landy a Miroslava Šajtara s Romanem Kouckým pro časopis ERA21

Příloha časopisu ERA21 #05 2012 Český urbanismus

http://www.era21.cz/metropolitni-plan.pdf

Metropolitní plán, nebo chaos?

http://arnika.org/metropolitni-plan-nebo-chaos

» Přejít na článek Městské části čeká připomínkování zadání nového územního plánu na webu http://uppraha.cz/.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011