Hlavní menu:

20.02.2011, kategorie: EIA

Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo k vyjádření informaci o obdržení posudku k záměru „Modernizace traťového úseku Praha Běchovice – Úvaly“. Ke zveřejněnému posudku každý může zaslat své písemné vyjádření k posudku příslušnému úřadu ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o posudku na úřední desce dotčených krajů.

Skoro celý koridor je nyní hotov, jen na jedenácti kilometrech mezi Běchovicemi a Úvaly se ještě ani nezačalo stavět.

Práce mezi Libní a Běchovicemi jsou dokončeny, všeobecně však očekává, že cca v letech 2010 - 2012 by na tuto modernizaci měla navázat modernizace navazujícího úseku Běchovice - Úvaly. Jedná se o poslední nedokončený úsek mezi Prahou a Pardubicemi, jehož technický stav navíc není nejlepší. Konkrétní datum zahájení této stavby není zcela jasné (podle původních plánů se měla stavba Běchovice - Úvaly realizovat ještě před stavbou Běchovice - Libeň).

Údaje SFDI z roku 2002 již používaly termín 11/03 - 12/06. V roce 2003 pak byla zadána soutěž na zhotovení projektu stavby, přičemž datum plnění bylo stanoveno na 30.9.2004. Další termíny uvažovaly s obdobím 04/06 - 09/09 a s náklady 2,2 mld.Kč. Neustálé spory ohledně protihlukové ochrany v Úvalech a související zdržení v územním řízení přiměly SŽDC k preferenci jiných staveb.

Poprvé věci zkomplikovalo před lety město Úvaly, když požadovalo opatření proti hluku. Projekt se změnil, ale pak v roce 2003 do celé záležitosti vstoupil spolumajitel domku u trati. Dne 22. ledna 2009 nabylo právní moci rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR, kterým tento soud zrušil pro nezákonnost rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy o umístění stavby - modernizace železničního koridoru Běchovice - Úvaly. Na základě tohoto rozhodnutí muselo zrušit své rozhodnutí v této věci i Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Tato rozhodnutí byla napadena žalobou několika úvalských občanů již v roce 2005.

Modernizovaný úsek trati Praha Běchovice-Úvaly je součástí koridorové železniční trati Česká Třebová-Praha, která je součástí I. železničního národního koridoru Děčín st. hr.-Praha – Česká Třebová-Brno-Břeclav st.hr./Lanhžhot st.hr. Traťový úsek je v celé délce trojkolejný, elektrizovaný stejnosměrnou trakční proudovou soustavou 3 000 V. Zábrzdná vzdálenost je 1 000m. Stavba bude realizována převážně na drážních pozemcích Správy železniční dopravní cesty s.o. /SŽDC s.o./ a Českých drah a.s. / D a.s./. Délka technologicky modernizované trati je 13162 m.

Vzhledem k tomu, že stavba bude probíhat ve Vidrholci, kam by neměl být povolen vjezd stavební techniky, předpokládá se, že stavba se bude realizovat tak, že v části úseku bude trať vždy dvoukolejná, ve zbylém jednokolejná (tříkolejná trať: jedna kolej pojížděná, jedna kolej budovaná, jedna kolej pro přísun materiálu). Je zřejmé, že takové opatření vyvolá opět značné snížení kapacity tratě, navíc zde již nebude možné odklánět dálkové vlaky podobně jako při modernizace trati Libeň – Běchovice, kdy vlaky jezdili přes Malešice. Část vlaků bude zřejmě odkloněna přes Lysou nad Labem.

Stavba začíná za odbočkou Blatov a pokračuje Klánovickým lesem až do Úval, kde dozná nádraží zajímavých změn, když spojky na českobrodském zhlaví budou přesunuty až za oblouk za stanicí, což umožní zvýšit rychlost v oblouku ke 110 - 115 km/h pro klasické soupravy. Zároveň bude přestavěna část už existující koridorové tratě a posunuta vjezdová i odjezdová návěstidla.

Do posudku lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, české informační agentury životního prostředí (www.cenia.cz/eia) a na stránkách Ministerstva životního prostředí (www.mzp.cz/eia), kód záměru MZP290.

http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=MZP290

Text oznámení záměru:

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=MZP290&file=oznameniDOC

Informace o oznámení záměru:

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=MZP290&file=infOznamDOC

Závěry zjišťovacího řízení:

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=MZP290&file=zjistovaciDOC

Text dokumentace:

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=MZP290&file=posudekDOC

Informace o dokumentaci:

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=MZP290&file=infPosudekDOC

Související články

Modernizace tranzitních železničních koridorů - 3/2009

http://www.silnice-zeleznice.cz/clanek/modernizace-tranzitnich-zeleznicnich-koridoru-3-2009/

Nechci být zazděn zaživa, brání domkář dostavbě mezinárodního koridoru

http://zpravy.idnes.cz/nechci-byt-zazden-zaziva-brani-domkar-dostavbe-mezinarodniho-koridoru-1mq-/domaci.asp?c=A090827_103718_domaci_itu

Spor o betonovou stěnu vázne a s ním modernizace železniční trati u Prahy

http://zpravy.idnes.cz/spor-o-betonovou-stenu-vazne-a-s-nim-modernizace-zeleznicni-trati-u-prahy-1rm-/domaci.asp?c=A100625_163249_praha_hv

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011