Hlavní menu:

28.08.2012, autor: KOK, kategorie: Doprava - Kyje nad rybníkem

Neziskové organizace požadují pozastavení změn MHD

Neziskové organizace Auto-mat, Klub K2, Pražské fórum, Oživení a Pražské matky se obracejí na primátora hlavního města Prahy s požadavkem o pozastavení změn v MHD, dokud k nim neproběhne řádné připomínkové řízení a diskuze s veřejností. Tyto organizace jsou přesvědčeny, že plánované změny ve vedení linek MHD mohou mít nevratný negativní dopad na život obyvatel a návštěvníků metropole.

Otevřený dopis nevládních organizací primátorovi hl. m. Prahy k chystaným změnám v MHD

Vážený pane primátore, obracíme se na Vás se žádostí o pozastavení změn, které k 1. září tohoto roku chystají Dopravní podnik HMP ve vedení linek MHD, dokud nebudou řádně projednány s veřejností – uživateli MHD, a kompetentními zástupci městských částí.

Se znepokojením jsme zaznamenali skutečnost, že v rámci tohoto „úsporného opatření“ mají být výrazně omezeny spoje a změněno vedení linek MHD, podle nichž rodiče často vybírají školy pro své děti a dospělí zase přihlížejí k dopravní dostupnosti při výběru svého zaměstnání.

Městské části přitom neměly možnost do tohoto procesu zasáhnout. Neproběhlo řádné připomínkové řízení, jehož by se mohly jako správci komunikací zúčastnit, neproběhla ani veřejná diskuze s občany, nikdo nezjišťoval, jak toto opatření zasáhne děti, seniory a občany s omezenou pohyblivostí či orientací. Zástupci MČ byli pouze sezváni na magistrát, kde jim radní pro dopravu Josef Nosek připravované změny oznámil jako hotovou věc.

Jako představitelé organizací, které se zabývají dopravou, potřebami dětí v souvislosti s dopravou a jako zástupci rodičů spatřujeme v chystaném opatření vysoký stupeň rizika, že bude snížena bezpečnost nejzranitelnějších účastníků provozu. Obáváme se, že neprojednané změny přinesou uživatelům MHD řadu níže zmíněných nevýhod, aniž by je vyvážila přijatelná nabídka alternativního cestování po městě.

· Množství přestupů prodluží a znesnadní cestu dětem i seniorům.

· Metro pro děti mladšího školního věku není alternativou (příliš riskantní pro samostatnou jízdu).

· Změna dopravní dostupnosti MHD povede rodiče ke změně školy, kroužků atp.

· Změna dopravní dostupnosti povede k většímu využívání individuální automobilové dopravy a tím i k větší dopravní zátěži města.

· Zhorší se celková dopravní dostupnost, životní prostředí i životní podmínky pro velké množství obyvatel i návštěvníků metropole.

Vážený pane primátore, jako Pražané jsme hrdi na poměrně spolehlivou, bezpečnou a hustou síť linek MHD, kterou nám obyvatelé (nejen) evropských velkých měst závidí. Stabilita sítě MHD je jedním z atributů skutečných evropských metropolí a přispívá ke spokojenosti turistů i dalších návštěvníků města. V Paříži či v Londýně by k takovýmto změnám nikdy nepřistoupili. Síť MHD je tam v souladu s dlouhodobou koncepcí rozšiřována, ale základní síť se tam nemění. I Praha má naštěstí řadu linek s dlouhou historií, např. linka 11 jezdi do Strašnic od roku 1908. Věříme, že šetřit se má na pravém místě.

V situaci, kdy Dopravní podnik hlavního města Prahy čelí podezření, že šetrné hospodaření s prostředky města není jejich „nejsilnější stránkou“, je lépe nejdříve celý projekt prověřit, tj. uskutečnit připomínkové řízení a umožnit tak MČ i veřejnosti se k projektu kvalifikovaně vyjádřit. Rozsáhlé experimenty bez vyhodnocení rizik a bez sdílení zkušeností s širokou veřejností bývají nejdražší a jejich negativní dopady nevratné.

V Praze dne 24. 8. 2012

Karin Marques – Klub K2, o. p. s.

Jarmila Johnová – Pražské matky, o. s.

Vratislav Filler – o. s. Auto*mat

Eva Šuchmanová – Oživení, o. s.

Kristýna Opletalová – Pražské fórum

» Přejít na článek Neziskové organizace požadují pozastavení změn MHD na webu www.prazskematky.cz.

Ke stažení: Otevreny_dopis_Auto_Mat_MHD-primator.doc, 471 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011