Hlavní menu:

30.05.2011, autor: KOK, kategorie: Životní prostředí

Nový metodický návod pro hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb

Nový metodický návod pro hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb

Hlavní hygienik České republiky vydal metodický návod, kterým platné hlukové limity pro hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb zvyšuje o 3 dB. To co se nepovedlo při návrhu změny stanovených hlukových limitů to provedl alespoň částečně hlavní hygienik vydaným metodickým návodem.

Ministerstvo zdravotnictví – hlavní hygienik České republiky vydal podle § 80 odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, metodický návod pro hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb.

Metodický návod má sloužit ke sjednocení postupu orgánů ochrany veřejného zdraví a zdravotních ústavů při výkonu státního zdravotního dozoru při hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb.

Nová metodika (č.j. : 62545/2010-OVZ-32.3-1. 11. 2010) platí od 1.11.2010 a vychází z normy ČSN ISO 1992-2 "Akustika - Popis měřeni a posuzování hluku prostředí - část 2 Určovaní hladin hluku prostředí" a navazuje na hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb dle NV č. 148.

Pro získání výsledné hodnoty hladiny akustického tlaku dopadajícího zvuku se použije korekce +3dB, která se odečte od výsledné hodnoty hladiny akustického tlaku změřené v daném měřícím místě.

Prakticky to tedy znamená, že při měření hluku mikrofonem umístěným ve vzdálenosti 2m od fasády se od výsledné naměřené hodnoty akustického tlaku nyní odečítá korekce 3 dB. Pokud tedy např. v květnu 2010 byla za identických podmínek v nočních hodinách naměřená hodnota 52 dB, v květnu 2011 je tato hodnota už jen 49 dB - (díky odečtení korekce 3 dB), tj. hodnota je v limitu 50 dB pro noc.

Hlukové limity V tomto metodickém návodu byly od 1.11.2010 ve skutečnosti zvýšeny o 3 dB (a to změnou metody vyhodnocování). Rozdíl 3 dB prakticky představuje dvojnásobný nárůst povolené hladiny hluku.

Bez zajímavosti není, že Hlavní hygienik například v metodickém pokynu uvádí: „ČSN ISO 1996-2 Akustika - Popis, měření a posuzování hluku prostředí - Část 2, platná od září 2009 uvádí řadu různých postupů měření hluku, z nichž některé nejsou pro účely ochrany veřejného zdraví před hlukem v komunálním prostředí z praktických a technických důvodů vhodné“. Tyto postupy měření zřejmě chránily veřejné zdraví špatným způsobem a proto vznikl přiložený Metodický návod, jehož úkolem je uvedenou normu ČSN ISO 1996-2 „upravit“ a fakticky platné hlukové limity pro hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb zvýšit o 3 dB.

Metodický návod je uveden v příloze. Tímto nařízením jsou od 1.11.2010 povinny se řídit všechny instituce provádějící měření a vyhodnocování hluku, tj. akreditované akustické laboratoře a firmy, které provádějí měření hluku.

Související články:

Odpor veřejnosti proti zvýšení limitů hluku byl úspěšný

http://www.praha14jinak.cz/clanky/Odpor-verejnosti-proti-zvyseni-limitu-hluku-byl-uspesny.html

Stop hluku, žádali demonstranti před ministerstvem

http://www.praha14jinak.cz/clanky/Stop-hluku-zadali-demonstranti-pred-ministerstvem.html

Hluk bude trápit zase víc lidí, zvýší se limity

http://www.praha14jinak.cz/clanky/Hluk-bude-trapit-zase-vic-lidi-zvysi-se-limity.html

Hegerovy decibely

http://www.praha14jinak.cz/clanky/Hegerovy-decibely.html,

Ke stažení: Metodicky-navod-2010-odpocet-3-dB.pdf, 56 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011