Hlavní menu:

24.02.2011, autor: KOK, kategorie: Metropolitní plán

Nový územní plán – stav projednání připomínek ke konceptu

Nový územní plán – stav projednání připomínek ke konceptu

V listopadu 2009 proběhlo veřejné projednání konceptu nového územního plánu Prahy a v prosinci 2009 byly podány připomínky ke konceptu nového územního plánu Prahy. Následovalo pak zapisování cca 8 000 došlých stanovisek, námitek a připomínek ke konceptu nového územního plánu.

Dle původního plánu mělo v září 2010 proběhnout zveřejnění návrhu nového územního plánu k připomínkám veřejnosti a městských částí. Zatím se tak nestalo a není také nic známo o vypořádání podaných stanovisek, námitek a připomínek ke konceptu nového územního plánu.

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v paragrafu § 56 stanoví „Opatření proti průtahům při pořizování územního plánu“ stanovuje „Je-li při zpracování a projednávání návrhu zadání, popřípadě konceptu nebo návrhu územního plánu překročena lhůta 1 roku od předchozího rozhodnutí zastupitelstva obce, a činnost pořizovatele je zajišťována podle § 6 odst. 1 písm. c) nebo podle § 6 odst. 2, je pořizovatel povinen bez zbytečného odkladu předložit zastupitelstvu obce, pro kterou je územní plán pořizován, návrh rozhodnutí o dalším postupu pořizování územního plánu, pokud zastupitelstvo obce při zadání územního plánu neurčí delší lhůtu.“

Nyní je zjevné, že lhůta stanovená v plánu i zákonem stanovená lhůta byla překročena. Rada HMP a Zastupitelstvo HMP se proto bude muset se tímto stavem zabývat. Dle informací z Odboru pro územní plán MHMP jsou připomínky velkých organizací již hotovy. Připomínkové řízení je nyní ve stavu vyhodnocování připomínek jednotlivců.

Je tedy zásadní otázkou, kdy proběhne vyřízení již podaných připomínek (připomínky byly podány na konci roku 2009) a kdy proběhne zveřejnění návrhu nového územního plánu k připomínkám veřejnosti a městských částí.

Související informace viz

http://magistrat.praha-mesto.cz/Uzemni-planovani-a-rozvoj/Uzemni-plan/Porizovani-noveho-Uzemniho-planu-hl-m-Prahy

Námitky občanů Prahy 14 ke konceptu územního plánu

http://www.praha14jinak.cz/clanky/Namitky-obcanu-Prahy-14-ke-konceptu-uzemniho-planu.html

» Přejít na článek Nový územní plán – stav projednání připomínek ke konceptu na webu http://magistrat.praha-mesto.cz/.

Ke stažení: Koncept územního plánu

Složka obsahuje dokumenty související s konceptemu územního plánu

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011