Hlavní menu:

20.02.2012, autor: KOK, kategorie: Životní prostředí

Odbahnění Hořejšího rybníka

Odbahnění Hořejšího rybníka

Odbor ochrany prostředí magistrátu Hlavního města Prahy zveřejnil výzvu k předložení cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na odbahnění Hořejšího rybníka v Hloubětíně. Rybník bude od dubna 2012 vypuštěn a bude provedeno jeho odbahnění. Odbahnění musí být dokončena nejpozději do 30.10.2012.

Jedná se o odbahnění 25 000 m3 sedimentu ze dna Hořejšího rybníka (pozemek č.p. 1769/1 k.ú. Hloubětín) na základě tachymetrického zaměření lokality (Příhoda 2008). Rybník bude od dubna 2012 vypuštěn. Rybník má neúnosné dno a bude odtěžována jen část sedimentu (viz. příčné profily) tak, aby nedošlo k prohloubení rybníka a bylo zajištěno jeho celkové odvodnění.

Na rybníce byly provedeny rozbory kvality sedimentu a materiál reprezentovaný tímto vzorkem lze používat k terénním úpravám. Celý protokol je uveden v příloze.

Předmětem zakázky jsou veškeré činnosti související s odbahnění rybníka a uložením sedimentu v souladu s platnou legislativou.

Po vytěžení bude 7000 m3 sedimentu uloženo na pozemek č.p. 137 k.ú. Hrdlořezy, kde bude umístěn do hromad na předem stanovená místa. Dále pak 18000 m3 sedimentu bude uloženo na pozemek č.p. 1774/7 k.ú. Hloubětín, kde bude rozprostřen a urovnán pro potřeby budoucího založení trávníku.

Skutečné množství odtěženého sedimentu bude stanoveno na základě porovnání tachymetrického zaměření před a po odbahnění.

Samotné odbahňovaní musí být provedeno uchazečem, jeho vlastními silami a nesmí být prováděny subdodavatelsky. Ostatní činnosti (doprava, uložení aj.) mohou být prováděny prostřednictvím subdodavatele maximálně ale do výše 30 % celkového objemu zakázky.

Podrobnosti viz přílohy.

Ke stažení: Výzva odbahnění Hořejšího rybníka v Hloubětíně, 493 kB;
Horejsi-upravene-dno-Model.pdf, 2 MB;
Horejsi_rybnik_rozbory_120711.pdf, 2 MB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011