Hlavní menu:

31.03.2011, autor: KOK, kategorie: Rajská zahrada

Optimalizace trati Lysá n.L. - Praha Vysočany

Optimalizace trati Lysá n.L. - Praha Vysočany

Na úřední desce kancelář starosty Úřad m.č. Praha zveřejnila oznámení o zveřejnění posudku o vlivech záměru na životní prostředí záměru „Optimalizace železniční trati Lysá n.L. - Praha Vysočany“. Cílem projektu je zvýšení kapacity trati Praha - Lysá nad Labem - Kolín v úseku Praha-Vysočany - Čelákovice, při zachování stávající železniční infrastruktury.

Tento traťový úsek, který je velice důležitý pro příměstskou a rychlíkovou dopravu. Ve stanici Praha-Vysočany a přilehlých traťových úsecích a na úseku tratě č. 231 Praha-Vysočany-Lysá nad Labem mezi Praha - Horní Počernice a Čelákovice je v současné době používáno již nevhodné zabezpečovací zařízení 2. kategorie, které je již na hranici své životnosti. Také stanice Praha-Vysočany má zabezpečovacího zařízení a technologického vybavení a v současné době je nemožné v případě potřeby navýšit propustnost této stanice a přilehlých traťových úseků a krátkodobě tak umožnit průjezd většího počtu vlaků.

Projekt byl zahájen 1.3.2011 a celkové schválené náklady projektu jsou ve výši 274 339 000 Kč. Schválený příspěvek EU ej ve výši 151 590 729 Kč. Datum ukončení projektu je 31.1.2012.

Nyní je připravována 2. etapa optimalizace uvedené trati. 2. stavba optimalizace trati bude řešit vlastní optimalizaci tratě s úpravami železničního spodku, svršku, mostů a propustků a včetně ostatních souvisejících prací. Optimalizace trati Lysá n.L. - Praha Vysočany - 2. stavba má řešit rekonstrukci trati do normového stavu, zajistit spolehlivý provoz s potřebnou kapacitou a odstraní vyžilá zařízení.

Bohužel stavba zastávky Rajská Zahrada na Černém Mostě by měla být vybudována v rámci samostatné investiční akce Hlavního města Prahy a ČD.

Poloha kolejí a ostatních objektů v prostoru uvažované zastávky Praha-Rajská Zahrada je navržena tak, že zajišťuje stavební připravenost pro její následné dobudování. Zprovoznění nové žel. zastávky je podmíněno vybudováním nového komunikačního propojení zastávky metra Rajská zahrada se zástavbou za tratí (ulice Borská) pomocí lávky přes železniční trať s přístupem na ostrovní nástupiště. Tato lávka je, jak je konstatováno v dokumentech, investicí hl. m. Prahy.

Bylo by vhodné, aby do druhé stavby se dostala také ještě stavba „Rajská zahrada, ČD a komunikační propojení na metro“ - jedná se o vybudování zastávky v km 11,250. Měla by zde být zřízena nová zastávka včetně přístupu na metro Rajská zahrada. Zastávka bude u všech tří traťových kolejí a bude možnost přistavět i čtvrtou traťovou kolej. Tato stavba má zatím blíže neurčený termín realizace a také financování.

Každý může zaslat své písemné vyjádření k posudku příslušnému úřadu, jímž je MŽP, odbor výkonu státní správy 1 (OVSS I), Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10) ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o posudku na úřední desce (do 28.4.2011).

Do posudku lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí www.cenia.cz/EIA a na stránkách Ministerstva životního prostředí www.mzp.cz/EIA, kód záměru OV1100.

Vyvěšeno: 31.03.2011 08:00 - 29.04.2011 08:00

http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=OV1100

Text posudku

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=OV1100&file=posudekDOC

Modernizovaná trať musí vyhovovat především nárůstu regionální dopravy, a to především díky plánovanému vzniku nové linky do Milovic prodloužením linky S29 z Vysočan a elektrizací tratě 232. Tím vznikne například přímé spojení Milovic s Prahou s průjezdem linky dále do Stránčic.

-----------

Historie

Trať Lysá n. L. - Praha byla vybudována soukromou Rakouskou severozápadní dráhou po částech v letech 1870 - 1873. Část z Nymburka do Kolína byla uvedena do provozu v roce 1870 jako součást tzv. základní sítě Severozápadní dráhy. Část z Nymburka do Prahy jako díl tzv. doplňovací sítě je v provozu od roku 1873, přičemž úsek z Lysé nad Labem do Prahy sloužil jako odbočka z páteřní tratě mezi Vídní a Děčínem, která tvořila nejkratší spojnici Drážďan s Vídní. V letech 1873 - 1875 vlaky Severozápadní dráhy končily na provizorním nádraží na Rohanském ostrově, jelikož koncová stanice známá dnes pod názvem Praha-Těšnov v té době ještě nebyla dokončena.

V souvislosti s narůstající příměstskou i rekreační dopravou byla trať v letech 1925 - 1928 v úseku z Prahy-Vysočan do Lysé zdvojkolejněna.

V roce 1972 odjel poslední osobní vlak z nádraží Praha-Těšnov. V roce 1985 pak byla architektonicky hodnotná budova nádraží za poněkud chaotických okolností odstřelena. S tratí na Těšnov byla zrušena i stanice Praha-Libeň dolní nádraží a zastávka Praha-Karlín přístav.

V roce 1976 byl elektrizován úsek trati Lysé do Prahy-Vysočan. Trať má úsek mezi Prahou-Vysočany a odbočkou Skály společný úsek s tratí Praha - Turnov.

Související odkazy

http://www.opd.cz/Modules/OpdProject/Pages/Project.aspx?id=128

Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany

20.10.2009

http://www.praha14jinak.cz/clanky/Optimalizace-trati-Lysa-nad-Labem-Praha-Vysocany-2.html

» Přejít na článek Optimalizace trati Lysá n.L. - Praha Vysočany na webu www.mzp.cz/EIA.

Ke stažení: Optimalizace železniční trati Lysá n.L. - Praha Vysočany, 1 MB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011