Hlavní menu:

28.04.2011, autor: KOK, kategorie: Havarijní plánování

Posouzení bezpečnostní zprávy spol. Linde Gas a.s.

Posouzení bezpečnostní zprávy spol. Linde Gas a.s.

Odbor krizového řízení úřadu městské části Praha 14 zveřejnil na úřední desce oznámení o zaslání bezpečnostní zprávy společnosti Linde Gas,a.s. se sídlem Praha 9-Kyje k posouzení.

V souladu s § 22 odst. 2 zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Odbor krizového řízení úřadu městské části Praha 14 občanům Městské části Praha 14, že Úřadu městské části Praha 14 byla zaslána Magistrátem hl.m.Prahy k posouzení bezpečnostní zpráva společnosti Lindě Gas,a.s. se sídlem Praha 9-Kyje v elektronické podobě.

Bezpečnostní zpráva bude uložena k posouzení po dobu 30 dnů (do 27.6.2011) na Úseku krizového řízení Úřadu městské části Praha 14 se sídlem Bratří Venclíků 1072, Praha 14.

V této lhůtě může každá fyzická nebo právnická osoba do Posouzení bezpečnostní zprávy společnosti Lindě Gas, a.s. nahlížet, činit si výpisy, opisy, popřípadě kopie. Po uvedenou dobu může taktéž každá fyzická a právnická osoba uplatnit písemné vyjádření k Posouzení bezpečnostní zprávy.

---------------------------

Havarijní plánování

Velké průmyslové podniky nakládající s nebezpečnými chemickými látkami jsou povinny mít vypracován systém prevence závažných havárií. Tento systém je upraven zákonem č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky. Uvedený zákon má za cíl:

  • předcházet vzniku závažných chemických havárií,
  • dojde-li přesto k havárii, minimalizovat její následky a včas varovat a ochránit obyvatele.

Pod režim zákona o prevenci závažných havárií spadají podniky (zařízení), které jsou projektovány (je tedy nerozhodné skutečné množství látky) na výrobu, používání nebo skladování látky uvedené v příloze k zákonu č. 353/1999 Sb., a to v množství, které převyšuje limity pro tyto látky nebo jejich kombinace tam uvedené, resp. uvedené látky by v případě havárie v zařízení mohly v tomto množství vzniknout. Jedná se o nebezpečné látky, které jsou toxické, výbušné či hořlavé ad.

Podle Zákona č.353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami, jsou společnosti Český Plyn k.s. a LINDE TECHNOPLYN, a.s. - Výrobní centrum Praha, které jsou umístěny na teritoriu Prahy 14, zařazeny do skupiny B.

Provozovatel tedy musí zpracovat bezpečnostní zprávu, vnitřní havarijní plán, plán fyzické ochrany objektu a vypracovat písemné podklady pro stanovení zóny havarijního plánování.

Informace veřejnosti v zóně havarijního plánování

Blíže viz také „Informace veřejnosti v zóně havarijního plánování“, obsahuje stručný popis výrobní činnosti Výrobně distribučního centra Praha-Kyje, Linde Gas a.s. (výroba acetylenu, plnění acetylenu, plnění technických plynů skladování tlakových lahví), vlastnosti nebezpečných látek v něm umístěných, rozsahu zóny havarijního plánování, způsob varování občanů a doporučeného chování, včetně postupů při první pomoci a další údaje.

http://www.praha14.cz/info/kriz_rizeni/linde.pdf

Naléhavě se doporučujeme všem lidem v zóně havarijního plánování, aby si tuto informaci uschovali a v případě havárie se chovali podle uvedených doporučených návodů a pokynů.

Blíže viz také:

Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování Výrobně distribučního centra Praha-Kyje, Linde Gas a.s., která obsahuje stručný popis výrobní činnosti podniku, vlastnosti nebezpečných látek v něm umístěných, způsob Vašeho varování a doporučeného chování, včetně postupů při první pomoci a další údaje.

http://www.praha14.cz/info/kriz_rizeni/linde.pdf

» Přejít na článek Posouzení bezpečnostní zprávy spol. Linde Gas a.s. na webu http://www.praha14.cz/.

Ke stažení: Zona_hav_plan_Linde_mapa-2.jpg, 443 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011