Hlavní menu:

18.01.2012, autor: KOK, kategorie: Havarijní plánování

Posouzení bezpečnostní zprávy spol. Linde Gas a.s.

Posouzení bezpečnostní zprávy spol. Linde Gas a.s.

Na úřední desce zveřejnil Magistrát hl.m. Prahy, Oddělení krizového řízení, rozhodnutí o schválení zprávy o posouzení bezpečnostní zprávy objektu Výrobně distribuční centrum Praha - Kyje (Linde Gas a. s.), které probíhá dle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií.

Linde Gas a. s. jako vlastník a uživatel posoudil, v souladu s § 10 odst. 4 zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, objekt Výrobně distribuční centrum Praha – Kyje a zaslal zprávu o posouzení bezpečnostní zprávy dne 7.9.2010 na Magistrát hl.m. Prahy.

Na základě připomínek od občanů byla společnost Linde Gas a. s. vyzvána dne 2.11.2010 k odstranění zjištěných nedostatků. Doplněná dokumentace byla znovu předložena na Magistrát hl.m. Prahy.

K přepracované dokumentaci mělo několik připomínek Ministerstvo životního prostředí. Po dopracování připomínek byla dne 19.9.2011 předložena na Magistrát hl.m. Prahy dopracovaná verze zprávy o posouzení bezpečnostní zprávy.

V souladu s ustanoveními § 22 odst. 2 zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů byla Magistrátem hl.m. Prahy zpráva o posouzení bezpečnostní zprávy schválena.

----------------------------------------------------------

Co je to havarijní plánování?

Velké průmyslové podniky nakládající s nebezpečnými chemickými látkami jsou povinny mít vypracován systém prevence závažných havárií. Tento systém je upraven zákonem č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky. Uvedený zákon má za cíl:

- předcházet vzniku závažných chemických havárií, - dojde-li přesto k havárii, minimalizovat její následky a včas varovat a ochránit obyvatele.

Pod režim zákona o prevenci závažných havárií spadají podniky (zařízení), které jsou projektovány (je tedy nerozhodné skutečné množství látky) na výrobu, používání nebo skladování látky uvedené v příloze k zákonu č. 353/1999 Sb., a to v množství, které převyšuje limity pro tyto látky nebo jejich kombinace tam uvedené, resp. uvedené látky by v případě havárie v zařízení mohly v tomto množství vzniknout. Jedná se o nebezpečné látky, které jsou toxické, výbušné či hořlavé ad.

Podle Zákona č.353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami, jsou společnosti Český Plyn k.s. a LINDE TECHNOPLYN, a.s. - Výrobní centrum Praha, které jsou umístěny na teritoriu Prahy 14, zařazeny do skupiny B, z čehož provozovatelům vyplývají tyto povinnosti:

  • zpracovat bezpečnostní zprávu,
  • zpracovat vnitřní havarijní plán,
  • vypracovat písemné podklady pro stanovení zóny havarijního plánování,
  • zpracovat písemné podklady pro vypracování vnějšího havarijního plánu,
  • zpracovat plán fyzické ochrany objektu.

Informace veřejnosti v zóně havarijního plánování

Blíže viz také „Informace veřejnosti v zóně havarijního plánování“, obsahuje stručný popis výrobní činnosti Výrobně distribučního centra Praha-Kyje, Linde Gas a.s. (výroba acetylenu, plnění acetylenu, plnění technických plynů skladování tlakových lahví), vlastnosti nebezpečných látek v něm umístěných, rozsahu zóny havarijního plánování, způsob varování občanů a doporučeného chování, včetně postupů při první pomoci a další údaje.

http://www.praha14.cz/info/kriz_rizeni/linde.pdf

» Přejít na článek Posouzení bezpečnostní zprávy spol. Linde Gas a.s. na webu http://www.praha14.cz/.

Ke stažení: mag_okr_Linde_schval_bezp_zpravy_180112.pdf, 173 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011