Hlavní menu:

01.09.2020, autor: KOK, kategorie: Doprava - Kyje nad rybníkem

Požadavek na řešení problémů ve čtvrti Nad Rybníkem

Požadavek na řešení problémů ve čtvrti Nad Rybníkem

Spolek Kyjský Občanský klub (KOK) se obrátil dopisem, na starostu MČ Praha 14 Mgr. Radka Vondru, s požadavkem na řešení problémů, které se dlouhodobě vyskytují ve čtvrti Nad Rybníkem.

Dlouhodobým a trvalým problémem, je zejména řešení dopravy ve čtvrti. Průjezd aut přes území, narůstající počet parkování mimopražských řidičů, které znesnadňuje vjezd a výjezd z pozemků majitelů rodinných domů, stále více narušuje kvalitu bydlení v této charakterem rezidenční čtvrti. V ranní špičce si auta zkracují cestu do Hloubětína ulicí Sklenská, odpoledne většinou po trase Hůrská, Metujská. V minulosti, při debatách s obyvateli čtvrti, vždy jedna skupina určité části preferovala pouze řešení, které by omezilo provoz v jejich části, ovšem z negativním dopadem na ostatní území. Klasickým příkladem, podle kterého vyhověl ÚMČ Prahy 14 požadavkům jedné části obyvatel je nárazové umístění jednosměrky do Metujské ulice, která ještě navýšila provoz do přilehlých ulic.

Také instalované dopravní značky „průjezd zakázán“ a „zákaz vjezdu vozidel do 3,5t“ řidiči vůbec nerespektují.

Negativních jevů v dopravě jsme zdůraznili více, věříme, že v následující diskuzi na těchto stránkách se k nim budeme moci vrátit.

KOK se aktivně podílel na připomínkách k probíhající rekonstrukci sítí a následných definitivních úpravách povrchů. Původní návrhy úprav komunikací pouze v části rozkopaných ulic v trase sítí jsme zvrátili na komplexní rekonstrukce komunikací, dále jsme prosadili výměnu starého veřejného osvětlení. Nové stožáry rozšířily průchodnost chodníků. Při jednání se starostou jsme byli informováni, že se podařilo sehnat finance na definitivní úpravu ulice Hůrské s termínem realizace v r. 2020-2021.

Radnici jsme dále upozornili na nevábný stav podchodu pod ul. Broumarskou u stanic MHD Hejtmanská s požadavkem na řešení ze strany správce. I zde bylo přislíbeno řešení.

Spolek KOK projednal se zástupci samosprávy i příslušného odboru záměr dosázení stromů nad autosalonem NH Car. V době, kdy je deklarován záměr vysázet velké množství stromů na území Prahy, je toto území vhodné pro plnění těchto slibů. Pro realizaci podnikneme další kroky.

KOK dále sleduje jevy kriminality na území čtvrti. V minulosti došlo k vykradení několika rodinných domů i dalších menších krádeží. Informovanost mezi sousedy by v tomto případě byla žádoucí, aby se sousedé lépe zabezpečili a dali si více pozor na způsob, jakým byl trestný čin spáchán.

Kladně hodnotíme zejména to, že se MČ Praha 14 podněty KOK začala neprodleně zabývat a některé, po osobním projednání se starostou panem Mgr. Radkem Vondrou, jsou již řešeny.

Předpokládáme, že se vyskytují další záležitosti ve čtvrti Nad Rybníkem, na které by bylo vhodné upozornit a žádat řešení ze strany MČ Praha 14.

Obracíme se na občany, kterým není lhostejné, jakým směrem se ubírá život ve čtvrti a uvítáme jakékoliv náměty a připomínky v diskuzi na tomto webu.

Za KOK Ing Jiří Feřtek předseda

kyjeok@seznam.cz

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011