Hlavní menu:

12.07.2011, autor: KOK, kategorie: Územní plán - platný

Praha chystá vydání změn územního plánu také na Praze 14

V rámci návrhů osmatřiceti celoměstsky významných změn I + II jsou také změny, které se týkají Prahy 14. Je to zejména návrh změn funkčního využití ploch zahrádky a zahrádkové osady u ulice Borská na park. Návrh na komunikační propojení Kbely – Vysočanská radiála a návrh změn, které umožní modernizaci železniční trati z Libně přes Malešice do Hostivaře, úzce s územím Prahy 14 souvisí.

Změna Z 2680 - Založení parkové plochy mezi ulicí Borská a železniční tratí Praha – Horní Počernice

Změna Z 2680 se týká změny funkčního využití ploch, z funkcí tratě a zařízení železniční dopravy, nákladní terminály /DZ/, izolační zeleň /IZ/, zahrádky a zahrádkové osady /PZO/ na funkce čistě obytné /OB/, parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/ a tratě a zařízení železniční dopravy, nákladní terminály /DZ/.

Cílem této změny je založení parkové plochy mezi ulicí Borská a železniční tratí v souvislosti s vybudováním nové železniční zastávky Rajská zahrada a lávky spojující stanici metra se sídlištěm. Jedná se tedy o likvidaci zahrádkové osady u Borské ulice a její změnu na plochu určenou pro parky a parkově upravené plochy.

Celková výměra měněných ploch je 22 168,1 m2.

Blíže viz http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/zmeny_08_uphmp_celom1_2/vydani/OOP/t/Z2680_00%20-%20V.doc

Související články:

http://www.praha14jinak.cz/Kauzy/Zahradky-Borska

Co tu bude? Domy, park, skládka?

http://www.praha14jinak.cz/clanky/Co-tu-bude-Domy-park-skladka.html

http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/zmeny_08_uphmp_celom1_2/vydani/OOP/Zmeny_08_celom1_2n.htm

http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/zmeny_08_uphmp_celom1_2/vydani/OOP/t/Z2680_00%20-%20V.doc

Změna Z 2176/00 - komunikační propojení Kbely – MÚK Vysočanská radiála

Změna je požadována z důvodu realizace nového komunikačního propojení Kbel (ulice Mladoboleslavské) s mimoúrovňovou křižovatkou (MÚK) Vysočanská radiála – Budovatelská u Satalic. Z tohoto důvodu je navržena změna funkčního využití z ploch dopravní, vojenská a sportovní letiště /DL/ a dopravní, vojenská a sportovní letiště /DL/ (výhledově vybraná komunikační síť /S4/), izolační zeleň a orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/ (výhledově vybraná komunikační síť /S4/ a louky a pastviny /NL/) na funkce čistě obytné /OB/, nerušící výroby a služeb /VN/, vybraná komunikační síť /S4/ a izolační zeleň /IZ/.

Navržené komunikační propojení bude vycházet z budované MÚK Vysočanská radiála – Budovatelská, povede po jihozápadním okraji Satalic a následně po okraji areálu letiště Kbely. V úseku, kde navrhovaná komunikace kříží vzletový a přistávací koridor, je navržena z bezpečnostních důvodů v tunelu. Dále bude procházet po jižním okraji Kbel, kde se napojí na Mladoboleslavskou ulici.

Celková výměra měněných ploch je 63 361,8 m2.

Blíže viz http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/zmeny_08_uphmp_celom1_2/vydani/OOP/t/Z2176_00%20-%20V.doc

Změna Z 2048/00 - železniční trať Praha Libeň – Praha Malešice – Praha Hostivař

Modernizace železniční tratě v úseku Libeň – Malešice – Vršovice a Malešice – Hostivař vyžaduje lokálně zvýšené prostorové nároky z důvodu optimalizace drážního tělesa. Změna požaduje odebrání části funkčních ploch čistě obytných /OB/, všeobecně smíšených /SV/, nerušící výroby a služeb /VN/ a nerušící výroby a služeb /VN/ (výhledově tratě a zařízení železniční dopravy, nákladní terminály /DZ/), sportu /SP/, oddechu /SO5/, veřejné vybavení /VV/, vodní toky a plochy /VOP/, lesní porosty /LR/, parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/, zeleň městská a krajinná /ZMK/, izolační zeleň /IZ/, sady, zahrady a vinice /PS/, zahradnictví /PZA/ a zahrádky a zahrádkové osady /PZO/, a to ve prospěch funkce tratě a zařízení železniční dopravy, nákladní terminály /DZ/.

Na nově definované ploše tratí a zařízení železniční dopravy se vybuduje mimoúrovňové křížení trati Praha Běchovice – Praha Libeň a vybuduje se dvoukolejní tratí Praha Libeň – Praha Malešice a trati Praha Hostivař – Praha Malešice.

Blíže viz http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/zmeny_08_uphmp_celom1_2/vydani/OOP/t/Z2048_00%20-%20V.doc

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011