Hlavní menu:

23.04.2013, autor: KOK, kategorie: Životní prostředí

Praha „oslavila“ Den Země překročením limitů pro prach

PM10 - částice PM10 - 24hodinový průměr 22.4.2013

Česká republika „oslavila“ Den Země překročením platného denního limitu pro znečištění prachem (PM10) na mnoha měřících stanicích. Hodnoty naměřené 22.4.2013 byly například překročené v Praze 10 na Průmyslové ulici (56,6 mikrogramu/m3). Limit pro 24-hodinovou koncentraci prachu činí 50 mikrogramu/m3.

Hodnoty pro 24-hodinovou koncentraci prachu byly dále překročeny také na měřící stanici Praha – Karlín (62,9), Praha – Legerova (56,5), Praha – Smíchov (56,5), Praha – Vršovice (55,4) a také Praha – Libuš (51,6).

Celkové překročení limitu je možné pouze 35 x za rok. Na měřící stanici 35 APRUA Pha10-Průmyslová již v tomto roce došlo k překročení tohoto limitu 25x a maximální koncentrace PM10 v roce 2013 dosáhla 173,5 µg/m3.

V roce 2012 došlo k překročení limitu na měřící stanici APRUA Pha10-Průmyslová 43 krát a maximální koncentrace PM10 byla 117,4 µg/m3.

Blíže viz

http://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/exceed/summary/chmu_2013_CZ.html

Další nejbližší měřící stanicí je AVYNA Pha9-Vysočany. Zde došlo k překročení limitu 24 krát v průběhu roku 2012 a na konci roku 2012 bylo na této měřící stanici měření koncentrace PM10 zcela zrušeno.

 

Další informace o měřící stanici Pha10-Průmyslová

http://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/aqindex_slide1/mp_APRUA_CZ.html

http://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/loc_APRU_CZ.html


Další informace o kvalitě ovzduší v ČR – portál ČHMÚ

http://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/region_district_2731_CZ.html

http://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/loc_AVYN_CZ.html

http://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_AVYNA_CZ.html


 

Polétavý prach - PM10

Polétavý prach, tedy částice o průměru do velikosti 10-5 m (= 10 mikronů), je typickým příkladem směsi látek, která nám bez chemické specifikace o své nebezpečnosti příliš neřekne. Částice PM10 jsou totiž tvořeny komplexní směsí mnoha různých druhů látek včetně sazí (uhlíku), částic síranů, kovů a anorganických solí jako je mořská sůl. Velikost a tvar částic se mění.

Nadměrné působení prachových částic může poškozovat dýchací ústrojí. Skutečná nebezpečnost polétavého prachu se odvozuje z jeho chemického složení, protože na povrch prachových částic se váže řada nebezpečných látek. Jedná se například o těžké kovy a organické látky, které se pak snadněji dostávají do našeho dýchacího ústrojí.

Z posledně jmenovaného hlediska je nebezpečnější polétavý prach PM2,5, tedy s velikostí částic do 2,5 mikrometrů v průměru, kterým naše dýchací ústrojí nestaví do cesty žádné zábrany a filtry (viz např. stránku http://www.epa.gov/ttnnaaqs/pm/pm25_index.html). Ten ovšem na seznamu IRZ nefiguruje. I pro jeho nebezpečnost platí, že se odvozuje od jeho chemického složení. V posledních letech se řada výzkumů soustředila na sledování chemického složení prachu ve vnitřních prostorách - v bytech a kancelářích (viz například tiskovou zprávu Arniky z 10. července 2006 a studii Alana Watsona). Přítomnost nebezpečných chemických látek v prachu ve vnitřních prostorách budov by měla pomoci redukovat nová chemická politika Evropské unie, tedy nařízení zkráceně nazývané REACH.

24 hodinový imisní limit pro suspendované částice frakce PM10 je 50 μg/m3. Tato hodnota nesmí být překročena více než 35krát/rok. Roční limit je 40 μg/m3 (podle Nařízení vlády č. 350/2002 Sb.). Novela 429/2005 Sb. zrušila ustanovení o druhé etapě imisního limitu pro suspendované částice frakce PM10.

Odkazy:

http://www.epa.gov/ttnnaaqs/pm/pm25_index.html

http://arnika.org/poletavy-prach-pm10

http://www.cistenebe.cz/index.php/slovnicek-pojmu/13-poletavy-prach-pm10-pm25-pm10
http://www.irz.cz/repository/latky/poletavy_prach.pdf

 

» Přejít na článek Praha „oslavila“ Den Země překročením limitů pro prach na webu http://www.chmi.cz/.

Ke stažení: Mapa_PM10_2013_04_22-2.jpg, 107 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011