Hlavní menu:

10.05.2012, autor: Vít Masare, kategorie: Doprava - Kyje nad rybníkem

Praha potřebuje omezení individuální automobilové dopravy

Praha potřebuje omezení individuální automobilové dopravy

Metropolitní ozvučná deska: Praha potřebuje omezení individuální automobilové dopravy a novou dopravní koncepci.

Je evidentní, že Praha potřebuje vytvořit novou udržitelnou dopravní koncepci a tu zohlednit v územním plánu. Po dvaceti letech, kdy odborníci odmítali jakoukoliv regulaci automobilového provozu a prosazovala ji pouze občanská sdružení jako Auto*Mat, se karta odborného názoru otočila.

V sobotu 28. dubna se i za účasti zástupce iniciativy Auto*Mat poprvé sešla kriticko-odborná platforma pražského primátora a náměstka primátora pro územní plán. Metropolitní ozvučná deska, jak byl tento panel šedesáti odborníků nazván, se shodla na tom, že automobilová doprava by měla být řešena systémem restrikcí spolu s opatřeními, která povedou k nápravě. "Mělo by dojít k revizi dopravního systému. Potřebujeme zjistit, co chceme a co máme k dispozici. Výsledky následně promítnout do koncepce, která v současnosti Praze chybí," uzavřel lehce nejasně náměstek pro územní plán Tomáš Hudeček hodnocení prvního zasedání.

Jako zástupce iniciativy Auto*Mat a nejmladší člen celé Ozvučné desky jsem s povděkem poslouchal slova diskutujících o nutnosti koncepčního přístupu k dopravní politice města. Ten by měl jednoznačně obsahovat restriktivní opatření ke snížení nadměrné individuální automobilové dopravy. Vedle restrikcí je podle členů Ozvučné desky třeba aktivní dopravní politiky zahrnující komplexní opatření podporující rozvoj využití jiných, k městu přívětivějších, druhů dopravy - zejména regionální železnice, dopravy pěší a cyklistické.

Politiku aktivní regulace individuální automobilové dopravy známe z celé řady evropských měst. Novinkou byl fakt, že tento názor zastává pražskou Radou nominované šedesátičlenné těleso uznávaných odborníků. Slova o opatřeních, která jako by byla převzata z knih Jana Gehla, či ze strategických dokumentů Auto*Matu, pronášeli svorně renomovaní pražští urbanisté, architekti, dopravní inženýři i zástupci developerských skupin. Jejich shoda v tom, že některá místa ve městě jsou extrémně přetížená individuální automobilovou dopravou a mělo by se jim ulehčit, byla absolutní.

K čemu má být Ozvučná deska a kdo ji tvoří?

Metropolitní ozvučná deska vznikla v návaznosti na obdobné těleso v partnerském městě Prahy Rotterdamu. Jejím úkolem je nastavovat kritické zrcadlo záměrům Rady hlavního města a poukazovat, jakým směrem by se město mělo vyvíjet dál. Ideálně se Ozvučná deska bude scházet jednou za čtvrt roku s tím, že členství a poskytnutí vlastního volného času rozvoji Prahy je u všech přizvaných čistě dobrovolné, bez nároku na honorář. Složení Ozvučné desky by se mělo nepravidelně obměňovat.

V primátorské rezidenci v budově Městské knihovny se sešly osobnosti reprezentující široké spektrum oborů, činností a zájmů aktivně tvořících Prahu dneška. Je jisté, že výběr účastníků nebyl lehký – vše se dělo poprvé – i tak se mezi nimi objevili zástupci různých věkových skupin, spektrum od developerů až po občanská sdružení, od lidí, kteří platformu jednoznačně vítali až po osobu architekta Romana Kouckého, který opakovaně tvrdil, že lidé neumí vést dialog a že je na Ozvučné desce sám z donucení. Právě Koucký přitom pro magistrát vytváří metodiku územního plánu. Setkání dominovali urbanisté a architekti (namátkou Gebrian, Pleskot, Sedlák, Jehlík, Maier a další), kterých byla valná většina, silně se však ozývaly i hlasy sociálních geografů (Pixová, Sýkora, Perlín) sociologů (Havelka) dopravních inženýrů (Malina, Cach) či zástupců celopražských občanských sdružení, developerů, nezávislé kulturní či dokonce církevní obce. Nutno poznamenat, že mezi pozvanými byly pouze čtyři ženy.

Po dopoledních úvodních panelech, během kterých bylo hlavním cílem přežít oboustranné tápání na téma k čemu vlastně Ozvučná deska bude a co může ovlivnit, došlo odpoledne na kulaté stoly zaměřené na čtyři konkrétní témata.

U tématu udržitelného dopravního systému, které je Auto*Matu nejbližší, dospěly všechny tři skupiny diskutujících k překvapivému konsenzu. Namísto o dílčích tématech typu elektromobilita, či cyklistická doprava se mluvilo hojně o věcech koncepčních.

Dopravní potřeby Prahy

Vedle esenciálního názoru, že Praha potřebuje omezení individuální automobilové dopravy a novou dopravní koncepci bylo zásadním tématem prioritní řešení metra D. Minulé vedení města jej a s ním i celý jih Prahy obětovalo neefektivnímu zakroucení konce “Áčka”. Primátor Svoboda nyní na Ozvučné desce prozradil, že aktuálně nechává přeprojektovat “Déčko” tak, aby se stavělo z centra na okraj (v původních plánech to bylo naopak) a aby bylo kompatibilní se zbytkem systému metra. Zároveň by tak mělo být celkem o 6 miliard levnější.

Žhavým tématem je podle Ozvučné desky rozvoj kapacitně zcela nedostačujících parkovišť P+R. Dnes nabízí 150 tisícům denně dojíždějících aut jen 3000 míst což je několikanásobně pod kapacitou, ke které se dříve radnice sama zavázala. Oproti tomu existující parkovací domy v centru zejí prázdnotou jelikož parkování na ulici podléhá oproti jiným obdobným záborům veřejného prostoru nadstandardnímu finančnímu zvýhodnění. Silně nevyužit je potenciál regionální železnice a především praktická podpora pěší a cyklistické dopravy – dalších alternativ k dopravě automobilové.

Vše výše zmíněné má vliv na kvalitu života a veřejného prostoru. Praha se musí snažit minimálně zastavit dosavadní odliv lidí na periferii, či ještě lépe pokusit se nalákat obyvatele a s nimi i autentický život zpět do středu města.

Je evidentní, že Praha potřebuje vytvořit novou udržitelnou dopravní koncepci a tu zohlednit v územním plánu. Po dvaceti letech, kdy odborníci odmítali jakoukoliv regulaci automobilového provozu a prosazovala ji pouze občanská sdružení jako Auto*Mat, se karta odborného názoru otočila. Poslechnou teď pražští politikové doporučení odborníků, které si sami vybrali? Bude se konečně něco konkrétního dít? To možná ukáží další zasedání Metropolitní ozvučné desky, ale hlavně konkrétní kroky pražských radních.

Zdroj:

7. 5. 2012 Vít Masare

iniciativa Auto*Mat Článek

http://masare.blog.ihned.cz/c1-55733380-metropolitni-ozvucna-deska-praha-potrebuje-omezeni-individualni-automobilove-dopravy-a-novou-dopravni-koncepci

» Přejít na článek Praha potřebuje omezení individuální automobilové dopravy na webu http://masare.blog.ihned.cz/.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011