Hlavní menu:

06.05.2013, autor: KOK, kategorie: Silniční okruh kolem Prahy R1

Pražský okruh - stavba 510 Satalice - Běchovice

Sekretariát radního hl. m. Prahy Radka Lohynského pro oblast životního prostředí zveřejnil na úřední desce informaci o přepracované dokumentaci k záměru „Pražský okruh - stavba 510 Satalice – Běchovice“.

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo přepracovanou dokumentaci vlivů záměru „Pražský okruh – stavba 510 Satalice – Běchovice“ na životní prostředí.

Navrhovaná stavba zahrnuje rozšíření vozovky na tři pruhy v každém směru, dále budování některých nových křižovatkových větví či mostů na kolektorech a budování protihlukových clon a opatření v celkové délce stávající trasy úseku SOKP 510 cca 3,7 km. Dopravní intenzity se v současné době pohybují těsně pod hranicí 70000 vozidel/den. Výhledové intenzity dopravy v roce 2015 se pohybují těsně nad hranicí 100000 vozidel/den.

V budoucnu se tak stane nejzatíženějším úsekem celého silničního okruhu kolem Prahy právě úsek 510 Satalice – Běchovice. Nastane zde situace obdobná situaci důvěrně známé z dnešní jižní spojky před barrandovským mostem.

Připravované rozšíření stávajícího úseku souvisí s napojení na výhledovou trasu stavby 520 Březiněves – Satalice a od jihu na připravovanou trasu stavby 511 Běchovice – dálnice D1. Navrhovaná stavba se přímo dotýká chráněných území přírodních památek Počernický rybník, Xaverovský háj, Chvalský lom a Přírodní park Klánovice – Čihadla). Základním problémem je, že v posuzovaných variantách a jejich vlivu na životní prostředí není uvažovaná nulová varianta a odvedení tranzitní dopravy variantou okruhu, o níž se uvažovalo v polovině devadesátých let. To by okruh kolem Prahy vedl od D1 kolem středočeských Sluštic, Škvorce a Úval. Podobný problém je řešen na severozápadě Prahy.

Do přepracované dokumentace je možno nahlížet na Útvaru rozvoje hl. m. Prahy, Ateliér životního prostředí (Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 budova B, 3. patro, tel. 236 004 592) v termínu od 6.05.2013 do 5.06.2013.

Záměr je též k nahlédnutí v Informačním systému EIA na stránkách CENIA http://www.mzp.cz/eia, kód záměru MZP244.

Písemná vyjádření k tomuto záměru je možno zasílat na odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65 Praha 10, 100 10 do 30 dnů od zveřejnění na úřední desce.

 

Blíže viz text přepracované/doplněné dokumentace:

http://portal.cenia.cz/eiasea/download/EIA_MZP244_prepracovana_609993118555463797.pdf?uuid=

Přílohy k dokumentaci (1 – 7):

http://portal.cenia.cz/eiasea/download/EIA_MZP244_prepracovana_609993118555463797.pdf?uuid=

Informace o dokumentaci:

http://portal.cenia.cz/eiasea/download/EIA_MZP244_infDokumentace_2160705195004120251.zip?uuid=

 


Související články"

Rozšíření pražského okruhu mezi Satalicemi a Běchovicemi

http://praha14.zeleni.cz/17238/clanek/rozsireni-prazskeho-okruhu-mezi-satalicemi-a-bechovicemi/

 

Zkapacitnění úseku Pražského okruhu mezi Satalicemi a Běchovicemi

http://praha14.zeleni.cz/17239/clanek/zkapacitneni-useku-prazskeho-okruhu-mezi-satalicemi-a-bechovicemi/

 

» Přejít na článek Pražský okruh - stavba 510 Satalice - Běchovice na webu http://www.mzp.cz/eia.

Ke stažení: Pražský okruh, stavba 510 „Satalice-Běchovice“ - Biologické hodnocení - EKOLA group, spol. s r.o. (strana 1-21), 1 MB;
Návrh protihlukových stěn na stavbě č. 510 v okolí Černého Mostu, 733 kB;
Pražský okruh, stavba 510 „Satalice-Běchovice“ - Biologické hodnocení - EKOLA group, spol. s r.o. (strana 22-71), 4 MB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011