Hlavní menu:

24.04.2011, autor: KOK, kategorie: Nová Jahodnice

Prodloužení rozhodnutí o umístění stavby čerpací stanice Českobrodská

Prodloužení rozhodnutí o umístění stavby čerpací stanice Českobrodská

Odbor výstavby a dopravy úřadu městské části Praha 14 zveřejnil na úřední desce oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti rozhodnutí o umístění stavby: Čerpací stanice pohonných hmot Českobrodská Praha 9, Hostavice, Českobrodská.

Společnost LUKOIL Czech Republic s.r.o. podala dne 4.4.2011 žádost o prodloužení platnosti rozhodnutí o umístění stavby „Čerpací stanice pohonných hmot Českobrodská Praha 9, Hostavice, Českobrodská“. Stavba je umístěna na pozemcích parc. č. 887/1, 958/1, 959, 988 v katastrálním území Hostavice.

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti rozhodnutí č.j. OVD/590/08/ŠIKM ze dne 29.4.2009.

Stavba čerpací stanice Českobrodská je umístěna mezi křižovatkou ulic Českobrodská - Pilská (Lomnická) a náspem železniční tratě. Dle ÚPn hl.m. Prahy je pozemek zařazen do kategorie funkčního využití IZ (izolační zeleň). Stavba není také vhodná z hlediska svého umístění - zasahuje do prostoru křižovatky Českobrodská x Lomnická, která bude po výstavbě bytového komplexu na hranici své kapacity a křižovatka se dále zatíží i MHD.

Místo izolační zeleně, pro kterou je tato plocha dle územního plánu určena se tak občané mohou těšit na další čerpací stanici pohonných hmot a hluk.

Veřejné ústní jednání se podle § 93 odst. 3 stavebního zákona nekoná a závazná stanoviska, námitky a připomínky lze podat do 15 dnů ode dne doručení, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Úřad městské části Praha 14, odbor výstavby a dopravy, úřední dny Po a St: 7.30 - 18.00 hod. v ostatních dnech po telefonické domluvě).

Oznámení vyvěšeno od 21.04.2011 08:00 do 09.05.2011 08:00.

http://www.praha14.cz/deska_int/ovd_zahaj_riz_prodl_plat_csphm_ceskobrod_12573_Z_210411.doc

Související dokumenty:

Místo izolační zeleně bude čerpací stanice pohonných hmot

http://www.praha14jinak.cz/clanky/Misto-izolacni-zelene-bude-cerpaci-stanice-pohonnych-hmot.html

Rozhodnutí o umístění stavby - Čerpací stanice pohonných hmot ul. Českobrodská

http://www.praha14.cz/deska_int/ovd_rozh_OC_OPATOV_R_300409.doc

Opakované územní řízení - Čerpací stanice pohonných hmot Českobrodská

http://www.praha14jinak.cz/clanky/Opakovane-uzemni-rizeni-Cerpaci-stanice-pohonnych-hmot-Ceskobrodska.html

Zahájení územního řízení - Čerpací stanice pohonných hmot Českobrodská

http://www.praha14jinak.cz/clanky/Zahajeni-uzemniho-rizeni-Cerpaci-stanice-pohonnych-hmot-Ceskobrodska-1.html

EIA - oznámení záměru ČSPH, ul. Českobrodská, Praha 14, k. ú. Hostavice

http://www.praha14jinak.cz/clanky/EIA-oznameni-zameru-CSPH-ul-Ceskobrodska-Praha-14-k-u-Hostavice.html

» Přejít na článek Prodloužení rozhodnutí o umístění stavby čerpací stanice Českobrodská na webu http://www.praha14.cz/.

Ke stažení: Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti rozhodnutí o umístění stavby: Čerpací stanice pohonných hmot Českobrodská Praha 9, Hostavice, Českobrodská, 39 kB;
Rozhodnutí o umístění stavby - Čerpací stanice pohonných hmot ul. Českobrodská, 115 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011