Hlavní menu:

31.03.2011, autor: KOK, kategorie: Broumarská Sever - Jih

Řešení dopravy okolo kostela sv. Bartoloměje

Jeden ze starých návrhů úpravy dopravního režimu okolo kostela sv. Bartoloměje ve starých Kyjích

Provoz na Broumarské ulici, která vede v těsné blízkosti kostela sv. Bartoloměje, má velice špatný vliv na statiku kostela. Při opravě fresek v presbytáři bylo konstatováno, že trhliny v západním zdivu kostela se neustále zvětšují a to v důsledku vibrací vznikajících při průjezdu vozidel po Broumarské ulici.

Románský farní kostel svatého Bartoloměje je dominantou Kyjí a je jedním z nejzachovalejších ve střední Evropě. Pokud by byl umístěn někde vcentru, tak by se před ním určitě tlačily davy zahraničních turistů a není tak sledován jako jiné srovnatelné památky. Vzhledem k závažným změnám ve zdivu kostela proto Zastupitelstvo městské části Praha 14 přijalo, na svém 3. zasedání, které se konalo dne 29. 3. 2011, usnesení č. 20/ZMČ/2011, kterým ukládá Radě městské části Praha 14 zajistit zpracování návrhu řešení dopravy ve starých Kyjích s ohledem na ochranu kostela sv. Bartoloměje, řešení dopravy v ul. Hodějovská a řešení dopravy u KD Kyje.

http://www.praha14.cz/Usneseni/Zastupitelstvo/2011/03/20_3MZ.htm

V letech 1973-89 již proběhla oprava budovy kostela a v roce 1984 byla dokončena oprava románských oken. V letech 1987-91 potom proběhla oprava interiéru.

V roce 2010 byl poskytnut grant č. 140 pro kostel sv. Bartoloměje na opravu západní fasády kostela a to včetně restaurátorských prací. Jedná se o první etapu oprav. Výše grantu byla 580000 Kč.

http://pamatky.praha-mesto.cz/zdroj.aspx?typ=5&Id=78653&sh=-1025525808

http://pamatky.praha-mesto.cz/zdroj.aspx?typ=5&Id=78650&sh=-1161277154

http://pamatky.praha-mesto.cz/zdroj.aspx?typ=5&Id=78649&sh=-873874495

Již dříve byl poskytnut grant č. 131 na opravu budovy fary (Prelátská 12, Kyje) na obnovu pláště budovy, repasi oken a dveří, odvodnění, opravu komínů. Výše poskytnutého grantu byla ve výši 400000 Kč.

http://magistrat.praha-mesto.cz/default.aspx?ido=7482&sh=1916271035

» Přejít na článek Řešení dopravy okolo kostela sv. Bartoloměje na webu http://www.praha14.cz/.

Ke stažení: Jeden ze starých návrhů úpravy dopravního režimu okolo kostela sv. Bartoloměje ve starých Kyjích , 57 kB;
Jeden ze starých návrhů úpravy dopravního režimu okolo kostela sv. Bartoloměje ve starých Kyjích , 46 kB;
Jeden ze starých návrhů úpravy dopravního režimu okolo kostela sv. Bartoloměje ve starých Kyjích , 47 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.
15.04.2011 16:05:40, Fatima Cvrckova
Nejde jen o kostel, ale i o místní obyvatele...

...takže by vůbec nebylo od věci v rámci "řešení dopravy" zřídit další přechod pro chodce přes Broumarskou, nejlépe v oblasti mostu přes trať a nového přístupu k železniční stanici, který v současnosti mohou využívat téměř jen obyvatelé holobytů, protože z druhé strany Broumarské se k němu nelze bezpečně dostat. V polích mezi zastávkou autobusu a odbočkou z Hejtmanské jsou značené přechody pro chodce snad každých 100 m, některé doslova odnikud nikam, v intravilánu na víc než kilometru mezi zastávkou a kyjským hřbitovem není ani jeden.
F. Cvrčková

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011