Hlavní menu:

23.02.2007, kategorie: Kyjský rybník

Revitalizace Kyjského rybníka - odbahnění

Odbor obchodních aktivit vypsal veřejné výběrové řízení na Revitalizaci Kyjského rybníka - odbahnění. Předmětem této zakázky je vytěžení dnových sedimentů Kyjského rybníka v rozsahu daném výkresovou dokumentací, zajištění odvodnění vytěženého materiálu a veškerých dalších navazujících činností (veškerých dalších manipulací a transportu) až po zajištění konečného uložení materiálu kontaminovaného ropnými látkami.
Odevzdání nabídek: 19.03.2007 a otevírání nabídek: 20.03.2007.
Předpokládaný termín zahájení stavby je 15.04.2007 a dokončení stavby 30.06.2008.
Dle dokumentace byla z hlediska použité technologie těžby zvolena těžba sedimentů plovoucím sacím bagrem.
Samotná těžba dnových sedimentů plovoucím sacím bagrem bude probíhat při napuštěném, případně částečně napuštěném rybníku tak, aby byl zajištěn dostatečný vodní sloupec pro ponor plavidla sacího bagru. Vytěžený materiál (hydrosměs) bude čerpán plovoucím potrubím do prostoru sedimentační nádrže (pod objektem Bioregena). Po naplnění nádrže vytěženým sedimentem k přípustné úrovni bude těžba přerušena a bude následovat fáze odvodnění. Rybník bude vypuštěn a přepouštěcí objekt bude vyhrazen. Následně bude prováděno čerpání přítoků v drenážní šachtě pro urychlení odvodnění sedimentu.
Vzhledem k využitelnému objemu sedimentační nádrže bude probíhat těžba sedimentu a jeho odvodnění ve dvou cyklech, v rámci projektové dokumentace členěných jako objekty SO 02 a SO 03. V rámci SO 02 bude těžen sediment z horní poloviny nádrže (blíže přítoku), ve druhé fázi (SO 03) bude těžen sediment z dolní poloviny nádrže včetně prostoru u hráze ("malý rybník") a bude vytvořena rybniční strouha v úseku od přítoku Rokytky k železničnímu mostu.
Blíže viz také dokumenty vztahující se k veřejné zakázce (zadávací dokumentace, projektová dokumentace stavby, včetně technické specifikace a návrhu smlouvy o dílo), které jsou zveřejněny serveru MHMP: http://www.praha-mesto.cz/default.aspx?id=71605&sh=1585610072

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011