Hlavní menu:

01.03.2011, autor: KOK, kategorie: Životní prostředí

Revitalizace Rokytky u Hrdlořez

Revitalizace Rokytky u Hrdlořez

Na úřední desce Magistrátu hl. města Prahy byla zveřejněna výzva k předložení cenové nabídky na revitalizaci Rokytky v km 6,5 – 8,5 ř km, zpracování k územnímu řízení (DÚR) a dokumentace pro stavební povolení (DSP), včetně zajištění inženýrské činnosti.

Jedná se o úsek Rokytky od Hořejšího rybníka po TJ Spartak Hrdlořezy. U začátku úseku Rokytky od Hořejšího rybníka bude vytvořeno nové přírodě blízké koryto s tůněmi a bude navržen nový břehový doprovod, včetně rekonstrukce hruškové aleje na pravém břehu. V další části od ústí Malé Rokytky proběhne revitalizace vlastního soutoku Malé Rokytky a dále proti proudu bude upraven pravý břeh odtěžením břehu a nový břeh bude osázen přírodně blízkým břehovým doprovodem.

Tato revitalizace navazuje na již dříve provedenou revitalizaci toku Rokytky v suchém poldru Čihadla v roce 2007/2008. Suchý poldr se zde nachází v místech, kde ještě v 18 století byl velký rybník, který byl ale časem vypuštěn a změněn v pole. V rámci výstavby suchého poldru bylo pak koryto Hostavického potoka, Svépravického potoka a Rokytky od soutoku s Hostavickým potokem napřímeno a opevněno betonovými tvárnicemi.

V rámci revitalizace byl zde Svépravický potok zde byl odkloněn na sever až k přilehlému lesu a soutok Hostavického potoka s Rokytkou byl posunut dále po proudu. V místě původního soutoku vznikly rozšířením a prohloubením původních koryt dvě tůně. Další tůně vznikly z původního koryta Rokytky a jsou propojeny s novým mělkým korytem, které vede v několika obloucích středem suchého poldru. Původní koryto Rokytky bylo mimo tůně zasypáno. Nové meandrující koryto Rokytky je vedeno velkým obloukem zleva původního koryta, které bylo v rámci revitalizace zrušeno.

Blíže viz http://www.lesypraha.cz/index.php?cat=3050501&aid=149

Ke stažení: Vyzva-revitalizace-Rokytka.pdf, 379 kB;
Rokytka.pdf, 4 MB;
revitalizace_Rokytka_Hrdlorezy-2.jpg, 435 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011