Hlavní menu:

26.10.2011, autor: KOK, kategorie: Nízkoenergetické domy Hloubětín

Rozhodnutí o umístění stavby "Nízkoenergetické bytové domy Hloubětín"

Rozhodnutí o umístění stavby

Odbor výstavby a dopravy úřadu městské části Praha 14 zveřejnil na úřední desce rozhodnutí o umístění stavby "Nízkoenergetické bytové domy Hloubětín" (JRD Hlubočepy s.r.o.).

Stavba je umístěna na pozemcích parc. č. 545/1, 545/5, 545/15, 545/18, 566/1, 566/50, 566/51, 566/59, 566/61, 566/111, 667/3, 675/6, 675/9, 684/3, 708/33, 2541/1, 2634 v katastrálním území Hloubětín. -Jedná se o stavbu 3 bytových domů (A, B, C) o 5 – 6 nadzemních podlažích a 1 – 3 podzemních podlažích včetně inženýrských sítí a sadových úprav. Stavba je umístěna nacházet v území vymezeném ulicemi Poděbradská, Slévačská, Krylovecká v k.ú. Hloubětín.

Výška objektu SO.02 (A) nepřesáhne 19,80 m, objektu SO.03 (B) nepřesáhne 16,70 m, objektu SO.04 nepřesáhne 3,4 m a objektu C nepřesáhne 19,80 m.

Objekt A má dvě podzemní podlaží a šest nadzemních podlaží, 5.NP a 6.NP jsou postupně ustupující. Objekt B má tři podzemní podlaží a pět nadzemních podlaží, 5.NP je ustoupené. Domy A a B mají společnou garážovou podnož. Objekt C má jedno podzemní podlaží a šest nadzemních podlaží, 5.NP a 6.NP jsou postupně ustupující.

Doprava v klidu je řešena garážovými stáními v počtu 294 a 11 stání na terénu., z tohoto počtu požadovaný počet stání podle vyhl. č. 26/1999 sb. HMP je 155 pro nové objekty a 150 navíc nad požadavky vyhlášky veřejných parkovacích stání, které nahradí kapacitu 120 stávajícího povrchového parkoviště na pozemku č. parc. 566/111 k.ú. Hloubětín. Z celkového množství parkovacích stání je 16 určeno pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

» Přejít na článek Rozhodnutí o umístění stavby "Nízkoenergetické bytové domy Hloubětín" na webu http://www.praha14.cz/.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011