Hlavní menu:

24.03.2011, autor: KOK, kategorie: EIA

Rozhodnutí o vydání 8. změny integrovaného povolení pro teplárnu Malešice

Rozhodnutí o vydání 8. změny integrovaného povolení pro teplárnu Malešice

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy vydal na základě na základě ohlášení provozovatele Pražská teplárenská a.s. rozhodnutí o 8. změně integrovaného povolení pro zařízení „Teplárna Malešice“, Teplárenská 1, 108 15 Praha 10. Změna spočívá v přesunutí 7 tun emisí z hodnoty emisního stropu pro Nox z teplárny Malešice na hodnotu emisního stropu znečišťujících látky NOx výtopny Juliska.

Rozhodnutí OOP-0852/2011 o vydání 8. změny integrovaného povolení (včetně příloh) je k nahlédnutí na odboru ochrany prostředí MHMP, Jungmannova 35/29, Praha 1 (4. patro, místnost č. 431), během úředních hodin (tj. Po 12,00 – 17,00 a St 8,00 – 18,00) nebo po telefonické dohodě (tel.: 236 004 384, 236 004 216) v termínu: od 24.03.2011 do 23.05.2011.

Odbor ochrany prostředí MHMP obdržel ohlášení zástupce provozovatele zařízení o plánované změně v provozu zařízení podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. b) zákona o integrované prevenci, ve kterém zástupce provozovatele požádal o přesunutí 7 tun emisí z hodnoty emisního stropu pro Nox z teplárny Malešice na hodnotu emisního stropu znečišťujících látky NOx výtopny Juliska podle § 4 odst. 1 a 2 nařízení vlády č. 372/2007 Sb., o národním programu snižování emisí stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů (dále jen NV č. 372/2007 Sb.).

Zástupce provozovatele doplnil ohlášení a předložil ke schválení aktualizovaný provozní řád zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší „Teplárna Malešice“.

Odbor ochrany prostředí MHMP dále zrušil povinnost kontinuálního měření emisí TZL a SO2 při spalování zemního plynu na kotlích K21 a K22 a stanovil povinnost jednorázového měření emisí těchto látek.

Odbor ochrany prostředí MHMP schválil aktualizaci „Plánu snížení emisí“ v podobě emisních stropů znečišťujících látek TZL, SO2 a NOx pro roky 2010 a 2013 - povolil vzájemnou výměnu části emisního stropu znečišťující látky Nox mezi teplárnou Malešice a výtopnou Juliska podle ust. § 4 odst. 1 a § 2 NV č. 372/2007 Sb., o národním programu snižování emisí ze stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů. 7 tun ze stanoveného emisního stropu znečišťující látky Nox z teplárny Malešice převzala výtopna Juliska na rok 2010 a na další roky. Oba zdroje jsou zahrnuty do Programu a jsou vyjmenovány v příloze č. 1 NV č. 372/2007 Sb.

Ke stažení: zmena_rozh_Malesice.pdf, 116 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011