Hlavní menu:

20.01.2007, kategorie: Silniční okruh kolem Prahy R1

Silniční okruh kolem Prahy R1

Silniční okruh kolem Prahy R1

Stavba 520 Březiněves - Satalice
Stavba 520 Březiněves - Satalice. Stavba začíná na mimoúrovňové křižovatce Březiněves a otevřenou krajinou pokračuje k obci Hovorčovice, kde je plánována mimoúrovňová křižovatka. Překonává železniční trať a kolem Veleně pokračuje k navrhované mimoúrovňové křižovatce s přeložkou silnice II/244. Pokračuje otevřenou krajinou k mimoúrovňové křižovatce se silnicí II/610 v prostoru mezi obcemi Vinoř a Podolanka. Stavba končí na plánované mimoúrovňové křižovatce s rychlostní silnicí R10 a Vysočanskou radiálou. Na trase jsou plánovány jsou plánovány 4 mimoúrovňové křižovatky. Cena za výstavbu je plánována na 4,561 miliardy Kč. Byla již rozpracována dokumentace o vlivu stavby na životní prostředí. Tento úsek silničního okruhu kolem Prahy je bohužel plánovaný jako poslední a jeho funkci má dlouhodobě převzít úsek vysočanské radiály, který je výstavbě a stávající úseky průmyslového polookruhu a Prosecké radiály. Tato část silničního okruhu kolem Prahy spojuje komunikace D8, I/9 a R10 a realizace stavby je plánována až v období červenec 2007 až listopad 2009.

Stavba 511 Běhovice - D1
Oznámení o zahájení územního řízení "Pražský rychlostní silniční okruh - stavba 511 Běchovice - dálnice D1" Na úřední desce zveřejnil Stavební odbor MHMP oznámení o zahájení územního řízení "Pražský rychlostní silniční okruh - stavba 511 Běchovice - dálnice D1" na pozemcích v k.ú. Běchovice, Dubeč, Uhříněves, Královice, Nedvězí, Kolovraty v Praze 15, 21, 22, a v k.ú. Říčany, Kuří a Nupaky ve Středočeském kraji.
K projednání je nařízeno ústní jednání, které se bude konat dne 20. února 2007 v 9:00 hod. v budově MHMP Jungmannova 29, Praha 1, v zasedací místnosti třetí patro č. dv. 310. Do návrhu lze nahlédnout do doby konání ústního jednání na odboru stavebním Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 29, Praha 1, místnost č. 319, v úředních hodinách, tj. v pondělí od 12 do 17 hod. a ve středu od 8 do 18 hod., a při ústním jednání. Účastníci řízení mohou své námitky a připomínky k návrhu uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Nechá-li se některý účastník zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc. Ve stejné lhůtě jako účastníci řízení sdělí stanoviska dotčené orgány.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011